Kontakt Strona główna wydawnictwo.ue.wroc.pl

Zapowiedzi

PN 474 Global Challenges of Management Control and Reporting

Okładka
red. E. Nowak, J. Dyczkowska
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISSN:1899-3192
Liczba stron:212
Format:B5
Oprawa:miękka

PN 476 Local and Regional Economy in Theory and Practice

Okładka
red. M. Markowska, B. Bal-Domańska, A. Raszkowski
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISSN:1899-3192
Liczba stron:148
Format:B5
Oprawa:miękka

PN 477 Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce

Okładka
red. D. Głuszczuk, E. Sobczak, A. Sztando
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISSN:1899-3192
Liczba stron:336
Format:B5
Oprawa:miękka

Lider alfa

Okładka
Leszek Czarnecki
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
Liczba stron:246
Format:B5
Oprawa:miękka

Management Science Review 2017, no. 1(1)

Okładka
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISSN:2544-0330
Liczba stron:48
Format:B5
Oprawa:miękka

PN 471 Rachunkowość a controlling

Okładka
red. E. Nowak, M. Kowalewski, M. Nieplowicz
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISSN:1899-3192
Liczba stron:466
Format:B5
Oprawa:miękka

PN 472 Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami

red. R. Kowalak, M. Kowalewski, P. Bednarek
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISSN:1899-3192
Format:B5
Oprawa:miękka

PN 478 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse

red. T. Orzeszko, M. Bąk, E. Hajduga
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISSN:1899-3192
Liczba stron:480
Format:B5
Oprawa:miękka

PN 479 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Rachunkowość

red. J. Adamek, J. Kogut, W. Krawiec
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISSN:1899-3192
Format:B5
Oprawa:miękka

Partnerstwo publiczno-prywatne w ujęciu heterodoksyjnym

Okładka
Hanna Kociemska
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISBN:978-83-7695- 674-9
Liczba stron:230
Format:B5
Oprawa:miękka
Książka porusza zagadnienia związane z partnerstwem publiczno-prywatnym  osadzonym w teorii konwencjonalnych finansów publicznych i finansów islamskich. Prezentuje współzależności obu systemów, prowadzące do ewolucji istniejących założeń nauki o finansach publicznych i zarządzania ryzykiem w projektach infrastrukturalnych realizowanych w formule PPP. Praca ma charakter teoretyczny z uzupełniającymi wątkami empirycznymi, a podstawowy dyskurs prowadzony jest w perspektywie makroekonomicznej finansów publicznych. Intencją autorki było zestawienie cech teoretycznych systemów finansów publicznych oraz finansów islamskich w celu stworzenia płaszczyzny konsensusu inwestorów prywatnych i publicznych, przede wszystkim gospodarujących w krajach wschodzących, rozwijających się regionu Afryki Subsaharyjskiej, gdzie często brakuje stabilnego porządku polityczno-społeczno-gospodarczego. Upowszechnienie ujęcia heterodoksyjnego PPP może okazać się małym krokiem do poprawy sytuacji tego regionu oraz platformą zbliżenia we współpracy inwestorów konwencjonalnych, w tym podmiotów publicznych, i inwestorów islamskich w zmieniających się uwarunkowaniach gospodarczych na świecie. 

Księga 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

red. J. Chumiński, Cz. Zając
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISBN:978-83-7695- 667-1
Liczba stron:236
Format:A4
Oprawa:miękka

Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy

red. Cz. Zając
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISBN:978-83-7695- 665-7
Liczba stron:250
Format:B5
Oprawa:miękka

Tworzenie systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie. Aspekty funkcjonalne, strukturalne oraz instrumentalne. Monografie i Opracowania nr 270

Anna Chojnacka-Komorowska
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISBN:978-83-7695-662-6
ISSN:2084-6193
Liczba stron:242
Format:B5
Oprawa:miękka

PN 484 Kapitały w jednostkach gospodarczych

red. Zbigniew Luty, Alicja Mazur
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISBN:978-83-7695-677-0
ISSN:1899-3192
Format:B5
Oprawa:miękka

PN 480 Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość

red. Edward Nowak, Michał Poszwa
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISBN:978-83-7695-657-2
ISSN:1899-3192
Liczba stron:148
Format:B5
Oprawa:miękka

O wydawnictwie | Aktualności | Wskazówki dla autorów | Zapowiedzi | Pliki do pobrania | Argumenta Oeconomica | Sklep internetowy

Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt