Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Zmiana stawek za publikacje w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Informujemy, że od 15 stycznia 2018 roku obowiązuje Zarządzenie nr 4/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie. Zgodnie z zarządzeniem wszyscy autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty za...

Informacje dla autorów monografii

Zgodnie z decyzją Senackiej Komisji Wydawniczej autor składający do recenzji monografię, która będzie przedstawiona jako osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym, dostarcza do Wydawnictwa: Pismo przewodnie podpisane przez kierownika...

Zamieszczanie materiałów konferencyjnych w Web of Science

9 stycznia 2018 roku Wydawnictwo zorganizowało prezentację, podczas której dr Beata Zmyślona i dr Cyprian Kozyra przedstawili zasady umieszczania materiałów konferencyjnych w Web of Science. Dziękujemy prowadzącym, że zechcieli podzielić się swoją...

System elektronicznego naboru i recenzowania artykułów SENIR

Logowanie do systemu recenzji SENIR https://review.ue.wroc.pl Zakładanie nowego tytułu Prac Naukowych, pobierz formularz SENIR dla autorów, pobierz instrukcję SENIR dla recenzentów, pobierz instrukcję...

Zapowiedzi

Reakcje cenowe w debiucie na New Connect. Znaczenie asymetrii informacji

Dominika Hadro, Marek Pauka
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-732-6
Format:B5
Okładka:miękka
Celem opracowania była identyfikacja kształtowania się cen akcji krótko po wprowadzeniu na rynek wtórny o wysokiej asymetrii informacji (na NewConnect) w świetle istniejących teorii i wyników badań empirycznych. Ponadto autorzy podjęli próbę znalezienia zależności pomiędzy stopami zwrotu akcji w różnych horyzontach czasowych (od jednodniowych reakcji, czyli underpricingu, do stóp zwrotu rocznych w relacji do debiutu) a charakterystykami emitentów w momencie wejścia na giełdę oraz cechami emisji w okresie przed wejściem. Przeprowadzono również analizę nadwyżkowych stóp zwrotu dla dwóch różnych grup inwestorów.

PN 535 Marketing turystyczny

red. A. Rapacz
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

Informatyka Ekonomiczna 2018, nr 2 (48)

Rok wydania:2018
ISSN:1507-3858
Format:B5
Okładka:miękka

PN 534 Miasto i wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju

red. A. Michalska-Żyła, K. Zajda
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:126
Format:B5
Okładka:miękka

PN 523 Gospodarka światowa XXI wieku - wyzwania i perspektywy

red. B. Drelich-Skulska, M. Domiter, J. Michalczyk
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:456
Format:B5
Okładka:miękka

Jakość życia - środowiskowe aspekty życia

red. J. Hanuza
Rok wydania: 2019
ISBN:978-83-7695- 731-9
Liczba stron:128
Format:B5
Okładka:miękka

PN 530 Społeczne gospodarowanie - sharing economy

red. B. Iwankiewicz-Rak, E. Mirecka
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:172
Format:B5
Okładka:miękka

PN 531 Bankowość i rynki finansowe

red. D. Dziawgo, L. Dziawgo
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:478
Format:B5
Okładka:miękka

PN 532 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju

red. L. Dziawgo, L. Patrzałek
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

PN 525 Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych

red. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:304
Format:B5
Okładka:miękka
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem