Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Zmiana stawek za publikacje w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Informujemy, że od 15 stycznia 2018 roku obowiązuje Zarządzenie nr 4/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie. Zgodnie z zarządzeniem wszyscy autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty za...

Informacje dla autorów monografii

Zgodnie z decyzją Senackiej Komisji Wydawniczej autor składający do recenzji monografię, która będzie przedstawiona jako osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym, dostarcza do Wydawnictwa: Pismo przewodnie podpisane przez kierownika...

Zamieszczanie materiałów konferencyjnych w Web of Science

9 stycznia 2018 roku Wydawnictwo zorganizowało prezentację, podczas której dr Beata Zmyślona i dr Cyprian Kozyra przedstawili zasady umieszczania materiałów konferencyjnych w Web of Science. Dziękujemy prowadzącym, że zechcieli podzielić się swoją...

System elektronicznego naboru i recenzowania artykułów SENIR

Logowanie do systemu recenzji SENIR https://review.ue.wroc.pl Zakładanie nowego tytułu Prac Naukowych, pobierz formularz SENIR dla autorów, pobierz instrukcję SENIR dla recenzentów, pobierz instrukcję...

Zapowiedzi

PN 533 Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

red. D. Dziawgo, L. Dziawgo
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:290
Format:B5
Okładka:miękka

Global and Regional Economic Inequality: Methods of Measurement and Evidences

Stanisław Maciej Kot, Katarzyna Ostasiewicz
Rok wydania: 2019
ISBN:978-83-7695-733-3
Format:B5
Okładka:miękka

Management Sciences 2018, vol. 23, no. 4

Rok wydania:2018
ISSN:2080-6000
Liczba stron:68
Format:A4
Okładka:miękka

Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis 2018, vol. 22, no. 4

Rok wydania:2018
ISSN:1507-3866
Liczba stron:100
Format:B5
Okładka:miękka

PN 529 Ekonomia

red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

PN 528 Finanse publiczne

Sokołowski J., Sosnowski M., Żabiński A. (red.)
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

PN 527 Polityka ekonomiczna

Sokołowski J., Sosnowski M., Żabiński A. (red.)
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

PN 526 Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku

red. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

Logistyka w strategiach miast

Maja Kiba-Janiak
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-729-6
Liczba stron:298
Format:B5
Okładka:miękka
W książce podjęto ważny i słabo rozpoznany we współczesnym zarządzaniu strategicznym temat strategii logistycznych miast. Zaprezentowano w niej oryginalne propozycje metod i narzędzi wspomagających formułowanie i realizowanie strategii logistycznej miasta. Książka ma charakter teoretyczno-poznawczo-aplikacyjny. Wyniki badań przeprowadzonych w wybranych stolicach państw Unii Europejskiej oraz opracowane metody i narzędzia mogą być użyteczne w procesie kształcenia specjalistów, którzy podejmą się wyzwań stawianych logistyce miejskiej. Mogą być również wykorzystywane przez samorządy lokalne podczas formułowania i realizowania strategii logistycznej.

Modele probabilistycznego pomiaru i oceny ryzyka powodziowego na przykładzie dorzecza środkowej Odry Monografie i Opracowania nr 281

Łukasz Kuźmiński
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-728-9
Liczba stron:250
Format:B5
Okładka:twarda
Książka kompleksowo przedstawia proces pomiaru i oceny ryzyka powodziowego z wykorzystaniem probabilistycznych modeli teorii wartości ekstremalnych, wskazując ich aspekty ekonomiczne. Autorski dwuparametryczny probabilistyczny model ryzyka ze względu na dużą elastyczność umożliwia pomiar i ocenę ryzyka powodziowego na dowolnych obszarach. Możliwości zaproponowanego modelu ryzyka powodziowego są w książce przedstawione na przykładzie wyników oryginalnych badań  przeprowadzonych dla siedmiu wybranych obszarów w dorzeczu środkowej Odry. Z tego powodu książka powinna zainteresować nie tylko czytelników z kręgów naukowych, ale także praktyków odpowiedzialnych za monitoring i ocenę zagrożenia powodziowego.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem