Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Nowa lista czasopism naukowych

Informujemy, że na podstawie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych została opublikowana nowa lista czasopism. Znalazły się na niej...

Mentor i nauczyciel – spotkanie z uczniami Profesora Bera Hausa

W związku z wydaniem książki poświęconej pamięci Profesora Bera Hausa zachęcamy do obejrzenia filmu stanowiącego komentarz jego uczniów – autorów i redaktorów publikacji. Z materiałem można zapoznać się pod tym linkiem:...

Wyróżnienie w konkursie „Gaudeamus” dla prof. Jacka Adamka

Z dumą informujemy, że monografia prof. Jacka Adamka pt. „Finanse muzułmańskie na brytyjskim rynku finansowym (wybrane zagadnienia)” otrzymała wyróżnienie w konkursie „Gaudeamus”, organizowanym przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych w celu...

Plan wydawniczy na rok 2022

Informujemy, że przygotowywany jest plan wydawniczy na rok 2022. Prosimy kierowników katedr o przekazanie do Wydawnictwa wykazu publikacji, które pracownicy katedr zamierzają wydać w Wydawnictwie UEW w 2022 roku. Zgłoszenia przyjmujemy do 15...

Zapowiedzi

Biblioteka Regionalisty 2021, nr 21

Rok wydania:2021
ISSN:2081-4461
Format:B5
Okładka:miękka

Business Informatics 2021, no. 2

red. Iwona Chomiak-Orsa
Rok wydania:2021
ISSN:1507-3858
Liczba stron:92
Format:B5
Okładka:miękka

Econometrics, 2021, vol. 25, no. 4

red. Józef Dziechciarz
Rok wydania:2021
ISSN:1507-3866
Liczba stron:64
Format:B5
Okładka:miękka

Tax Avoidance, Accounting and Financial Reporting. The Perspective of the Visegrad Group Countries and Serbia

red. Piotr Luty
Rok wydania:2021
ISBN:978-83-7695-930-6
Liczba stron:94
Format:B5
Okładka:miękka
Jest to pierwsza z trzech monografii poświęconych unikaniu opodatkowania w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, finansowana w ramach projektu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Autorami rozdziałów są naukowcy w Polski, Czech, Serbii i Portugalii. Prezentowane w niej zagadnienia obejmują unikanie opodatkowania z perspektywy podstawowego systemu informacyjnego spółek – systemu rachunkowości. W książce mówiono wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe w kontekście unikania opodatkowania, a także poruszono zagadnienie raportowania finansowego w kontekście ustalania efektywnej stopy opodatkowania.

Pionowa i pozioma nierównowaga finansowa w wybranych państwach federalnych i unitarnych

Paweł Kowalik
Rok wydania:2021
ISBN:978-83-7695-931-3
Liczba stron:112
Format:B5
Okładka:miękka
W monografii podjęto ważne i aktualne oraz potrzebne dla teorii i praktyki zagadnienie relacji fiskalnych między państwem, krajami związkowymi (w przypadku federacji) a samorządem terytorialnym. Starano się uporządkować podstawowe zagadnienia z zakresu relacji fiskalnych na różnych szczeblach administracji publicznej w państwach federalnych i unitarnych. Celem książki jest przedstawienie miar pionowej i poziomej nierównowagi finansowej, a następnie obliczenie wielkości tej nierównowagi (zarówno pionowej, jak i poziomej) w wybranych państwach oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy wielkość pionowej i poziomej nierównowagi finansowej w poszczególnych państwach może być zależna od systemu ustrojowego.

Jakość życia - alternatywne podejścia metodologiczne

M. Biernacki, A. Boryczka, A. Girul , A. Marciniuk, E. Mazurek, K. Miszczyńska, P. Miszczyński, A. Prędki, E. Ropuszyńska-Surma.
Rok wydania:2021
ISBN:978-83-7695-921-4
Liczba stron:138
Format:B5
Okładka:miękka
Pojęcie jakości życia definiowane jest na wiele sposobów i stosowane w różnych dziedzinach naukowych. W książce zaprezentowano niestandardowe podejście do analizy wybranych problemów związanych z tym zagadnieniem. Niewątpliwą zaletą monografii jest aktualność przedstawionych problemów, ich zróżnicowanie i różnorodność metod statystycznych zastosowanych w analizach. Dodatkowo omawiane aspekty jakości życia zostały niejednokrotnie zaprezentowane w perspektywie międzynarodowej, co pozwala podkreślić, że problemy są istotne i mają charakter globalny. Monografia jest bardzo ciekawą propozycją przedstawiającą omawiane zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, podobnych pozycji zaś – traktujących tak szeroko o jakości życia – na rynku polskim ukazuje się niewiele. Należy również podkreślić, że opracowania te z reguły zajmują się tym problemem z punktu widzenia nauk medycznych, dlatego monografia poświęcona jakości życia w ujęciu ekonomicznym niewątpliwie wnosi istotny wkład do dyscypliny.

Śląski Przegląd Statystyczny 2021, nr 19 (25)

red. Joanna Dębicka
ISSN:1644-6739
Liczba stron:96
Format:B5
Okładka:miękka

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2021, vol. 65, nr 4

red. Andrzej Bąk
Rok wydania:2021
ISSN:1899-3192
Liczba stron:174
Format:B5
Okładka:miękka

Fuzje i przejęcia dokonywane przez chińskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim

Karolina Izabela Łopacińska
Wydawnictwo:Fuzje i przejęcia dokonywane przez chińskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim
Rok wydania:2021
ISBN:978-83-7695-929-0
Liczba stron:300
Format:B5
Okładka:miękka
Celem książki jest przedstawienie przesłanek oraz wpływu fuzji i przejęć dokonywanych przez przedsiębiorstwa chińskie na rynku europejskim na cele strategiczne oraz na wyniki ekonomiczne osiągane przez te przedsiębiorstwa i firmy europejskie uczestniczące w opisywanych porozumieniach. Rozpoznano warunki powodzenia fuzji i przejęć, a także czynniki je ograniczające. Analizy oparto na przypadkach fuzji i przejęć w sektorach: energetycznym, wydobywczym, motoryzacyjnym, wysokich technologii, bankowym i chemicznym. Pozwoliło to na pokazanie szerokiego obrazu działań firm chińskich i europejskich w dążeniu do maksymalizacji wartości przedsiębiorstw oraz rozwijania pomyślnej współpracy przy optymalnym wykorzystaniu wzajemnego potencjału. Opisane przypadki porozumień są bardzo dobrymi przykładami ekspansji Chin zmierzających do rozwoju i umocnienia swojej pozycji na rynku lokalnym i globalnym. Autorka podjęła próbę określenia kierunków zmian w zarządzaniu powstałymi korporacjami z udziałem kapitału chińskiego oraz ich perspektyw rozwojowych na rynkach międzynarodowych, w tym na rynku europejskim.

Planowanie przestrzenne jako element zrównoważonego rozwoju polskich miast ze szczególnym uwzględnieniem zasobów nieruchomości

Alicja Zakrzewska-Półtorak, Agata Pluta
Rok wydania:2021
ISBN:978-83-7695-928-3
Liczba stron:150
Format:B5
Okładka:miękka
W monografii poddano analizie zmiany dokonujące się na płaszczyźnie planowania przestrzennego w polskich miastach w latach 2010-2019, biorąc pod uwagę wybrane czynniki ekonomiczne i społeczne. Badanie obejmuje łącznie 940 polskich miast, które podzielono na grupy według kategorii wielkościowych i funkcjonalnych. Przeprowadzone badania dowodzą, że poszczególne grupy miast charakteryzują się odmiennymi uwarunkowaniami i tendencjami w zakresie sytuacji planistycznej oraz rozwoju zasobów nieruchomości. W pracy zaproponowano różne podejścia do planowania przestrzeni miejskiej, rozpatrywanego jako element zrównoważonego rozwoju miast.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem