Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Nagroda dla dr Sylwii Straszak-Chandohy

Z przyjemnością informujemy, że dr Sylwia Straszak-Chandoha zdobyła wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za monografię pt. „Ziemie obiecane. Rolnictwo Dolnego Śląska w latach 1945-1956 w ujęciu ekonomicznym i historycznym",...

System recenzowania artykułów

Informujemy, że wszystkie nowe artykuły do czasopism wydawanych przez Wydawnictwo UEW, powinny być składane w systemie OJS. System pozwolił nam zebrać w jednym miejscu wszystkie istotne dla autorów informacje o naszych czasopismach i bezpośrednio...

Debiuty Studenckie - przewodnik

Przedstawiamy przewodnik dla autorów i redaktorów Debiutów Studenckich, zob. przewodnik

Nagrody i wyróżnienia

Zakończenie obchodów jubileuszu 75-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest dobrą okazją do przypomnienia nagrodzonych w tym okresie autorów i autorek oraz ich książek opublikowanych w Wydawnictwie UEW. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Zapowiedzi

Narracje w sprawozdawczości finansowej i niefinansowej

Melania Bąk, Marzena Strojek-Filus, Katarzyna Kobiela-Pionnier, Marek Masztalerz
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-67400-35-0
Liczba stron:172
Format:B5
Okładka:miękka
Monografia jest efektem współpracy badaczy z czterech ośrodków akademickich, zainteresowanych problematyką rosnącej roli języka i narracji w rachunkowości. W książce dokonano syntezy stanu badań nad narracjami w sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, a także przedstawiono wyniki własnych badań empirycznych nad wybranymi aspektami narracyjnego raportowania informacji finansowych i niefinansowych.

Ianua scientiae

Antoni Smoluk
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-06-0
Liczba stron:135
Format:B5
Okładka:twarda
Książka jest zbiorem kilkunastu artykułów mających charakter eseju. Każdy akapit publikacji przy kolejnym czytaniu okaże się nieco inny: głębszy w treści i prostszy w formie. Publikacja stanowi naukowy poemat dygresyjny wykorzystujący anegdotę, żart i ironię. Najważniejszą tezą zbioru jest aksjomat mówiący, że wszechświat – kosmos – jest jedynym perpetuum mobile. Spectrum badawcze publikacji jest szerokie: od mody idealnej i statystyki po topologię, analizę i logikę.

Teoria i praktyka ekonomii regulacji w energetyce. Zastosowania metod taryfikacji w sektorze energetyki gazowej

Adam Węgrzyn
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-30-5
Liczba stron:489
Format:B5
Okładka:miękka
Niniejsza monografia uzupełnia polskie piśmiennictwo w zakresie problematyki ekonomii regulacyjnej, a w szczególności zagadnień ustalania taryf dla przedsiębiorstw energetycznych z sektora użyteczności publicznej funkcjonujących na rynkach regulowanych. W książce podjęto próbę prezentacji ewolucji teorii i praktyki regulacji ekonomicznej, a także dalszych kierunków rozwoju tej dyscypliny. Oprócz najważniejszych zagadnień regulacji ekonomicznej zaprezentowano w niej istotę regulacji przedsiębiorstw sieciowych z sektora użyteczności publicznej w ramach podejścia zarówno tradycyjnego, jak i alternatywnego, teoretyczne zasady ustalania cen, a także praktyczne metody regulacji taryf stosowanych w rozwiniętych jurysdykcjach. Książka stanowi kompendium na temat aktualnego poziomu rozwoju polskiego sektora gazowniczego oraz kierunków zmian i wyzwań regulacyjnych dla tego sektora w świetle dekarbonizacyjnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Człowiek gospodarujący – niebezpieczna idea

Sławomir Czetrwertyński
Rok wydania:2023
ISBN:978-83- 67400-39-8
Liczba stron:234
Format:B5
Okładka:miękka
Książkę poświęcono jednemu z najbardziej znanych modeli teoretycznych opisujących człowieka: modelowi człowieka gospodarującego, inaczej homo oeconomicus, który od chwili jego powołania do życia był zarówno krytykowany, jak i wychwalany. Pomimo ponadstuletniej historii jego panowania na kartach podręczników akademickich wciąż toczą się wokół niego debaty i spory. W monografii podjęto próbę ukazania, jak go rozumieć i jak można go wykorzystać, poruszając się płynnie między poszczególnymi poziomami jego idealizacyjnej struktury.

NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU. NEW TRENDS IN MANAGEMENT

L. Sołoducho-Pelc, J. Radomska, A. Witek-Crabb (red.)
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-32-9
Liczba stron:176
Format:B5
Okładka:miękka
W najnowszym zeszycie "Debiutów Studenckich" zaprezentowano nowe osiągnięcia oraz wyniki badań nad teorią i praktyką zarządzania studentów kierunków zarządzanie i business management. W niniejszym zeszycie młodzi studenci naszej uczelni zaprezentowali swoją interpretację badań nad zarządzaniem, w poszczególnych artykułach przedstawiając wyniki analiz teoretycznych i empirycznych. W publikacji poruszono m.in. problematykę związaną z takimi zagadnieniami, jak: zarządzanie projektami, zarządzanie zespołem, przywództwo kobiet i mężczyzn oraz inteligencja emocjonalna liderów, lean management, zarządzanie marką, kształtowanie zachowań konsumentów, lifestyle branding czy podejście do prywatności i zarządzania danymi osobowymi użytkowników.

Argumenta Oeconomica 2023, no 1

Krzysztof Jajuga (red.)
Rok wydania:2023
ISSN:1233-5835
Liczba stron:264
Format:B4
Okładka:miękka

Ku kryptofinansom? Poszukiwanie miejsca kryptowalut we współczesnych finansach międzynarodowych

Wawrzyniec Michalczyk (red.)
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-37-4
Liczba stron:204
Format:B5
Okładka:miękka
Monografia stanowi kompleksowe studium nad obecną i przyszłą rolą kryptowalut we współczesnych finansach międzynarodowych. Ze względu na szeroki zakres tematyki i jej całościowe ujęcie odbiorcami publikacji mogą być zarówno badacze zajmujący się tego rodzaju zagadnieniami, jak i studenci kierunków międzynarodowe stosunki gospodarcze czy finanse międzynarodowe. Książka może być również przydatna dla praktyków – inwestorów na rynkach walut wirtualnych. W opracowaniu odnaleźć można wiele interesujących i oryginalnych wniosków i spostrzeżeń, które rzucają światło na skomplikowane zależności determinujące zakres zastosowania kryptowalut w stosunkach gospodarczych na świecie oraz będących skutkiem ich pojawienia się w obrocie. Autorzy wykazują, że potencjał wzrostowy reprezentowany przez kryptowaluty jest bardzo silny, a ich możliwe zastosowania są szerokie i wciąż nie w pełni eksploatowane. Kryptowaluty spełniają wiele funkcji pieniądza, służąc głównie jako narzędzie płatnicze, środek gromadzenia wartości czy jej miernik. Zakres tych funkcji jest jednak nadal ograniczony, a sposób ich wypełniania – ułomny, przede wszystkim na skutek znacznych wahań kursów i relatywnie niewielkiego upowszechnienia kryptowalut. Postępujące procesy, takie jak ich ciągła popularyzacja, zwiększająca się skala uregulowania, podwyższanie stopnia bezpieczeństwa, emisja walut wirtualnych przez banki centralne, ekspansja stablecoinów, sprawiają, że perspektywy w tym zakresie są optymistyczne.

Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Koncepcje przekształceń

Paweł Felis, Leszek Patrzałek, Agnieszka Bem, Michał Bernardelli, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Jarosław Olejniczak, Milena Kowalska
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-43-5
Liczba stron:170
Format:B5
Okładka:miękka
Monografia powstała dzięki współpracy naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przedstawiono w niej zagadnienie samodzielności dochodowej gmin w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i empirycznym. Ponadto omówiono i oceniono podatek od nieruchomości w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. W publikacji zarysowano również koncepcje zmian w obowiązującym w Polsce powierzchniowym podatku od nieruchomości oraz przeprowadzono symulacje ich skutków finansowych. Książka stanowi próbę wypełnienia luki w istniejącym stanie wiedzy z zakresu modeli opodatkowania nieruchomości i ich wpływu na finanse gmin.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem