Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Debiuty Studenckie - przewodnik

Przedstawiamy przewodnik dla autorów i redaktorów Debiutów Studenckich, zob. przewodnik

Nagrody i wyróżnienia

Zakończenie obchodów jubileuszu 75-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest dobrą okazją do przypomnienia nagrodzonych w tym okresie autorów i autorek oraz ich książek opublikowanych w Wydawnictwie UEW. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Plan wydawniczy na rok 2023

Wydawnictwo zaprasza do zgłaszania tytułów do planu wydawniczego na rok 2023. Do 20 października br.  prosimy o przekazanie formularzy z wykazem publikacji, jakie pracownicy katedry zamierzają złożyć w Wydawnictwie UEW.

Nagrody Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

Niezmiernie nam miło zakomunikować, że w XIV Konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN na prace naukowe opublikowane w latach 2019-2020 nagrodę oraz dwa wyróżnienia otrzymały książki wydane przez nasze Wydawnictwo. W kategorii monografie...

Zapowiedzi

Gospodarka nieruchomościami

Aleksandra Łakomiak (red.)
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-67400-24-4
Liczba stron:136
Format:B5
Okładka:miękka
Zeszyt powstał jako efekt pracy młodych naukowców z UEW. Autorzy podjęli się trudu opisania problematyki zarządzania specyficznymi podmiotami, których działalność nie mogłaby być prowadzona bez wykorzystania nieruchomości. Są to obiekty, których powstanie, budowa, użytkowanie i likwidacja są uregulowane wieloma aktami prawnymi, nie wyłączając kodeksu cywilnego czy prawa budowlanego. W prezentowanych artykułach poruszono problematykę zarządzania podmiotami dysponującymi nieruchomościami stanowiącymi grunty, budynki trwale z nimi związane lub ich części. Autorzy odnoszą się do pojęcia nieruchomości – uregulowanego w kodeksie cywilnym – i na tym tle uwagę swą skupiają na szczególnych, specyficznych ze względu na przedmiot wykorzystania, cechach obiektów. Wśród omawianych nieruchomości przedmiotem zainteresowania stały się: stadiony, lasy, nieruchomości komercyjne, a pośród nich – centra handlowe, mosty i kopalnie. W artykułach zwrócono również uwagę na problematykę kosztów związanych z nieruchomościami i z ich aspektem podatkowym.

Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i finansach

Alicja Grześkowiak, Piotr Peternek (red.)
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-67400-16-9
Liczba stron:126
Format:B5
Okładka:miękka
Opracowania zaprezentowane w zeszycie stanowią oryginalne i autorskie ujęcia złożonych i aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarek i społeczeństw, dotyczące różnorodnej tematyki: koncepcji bezwarunkowego dochodu podstawowego, oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, segregacji zawodowej, śladu ekologicznego oraz umieralności dzieci. W tekstach wykorzystano zaawansowane metody analityczne w celu znalezienia odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Zróżnicowanie problematyki, metodyki i zastosowanych podejść badawczych wynika z szerokich zainteresowań studentów oraz ich biegłości w stosowaniu metod ilościowych do rozwiązywania skomplikowanych problemów.

Procesy konwergencji i dywergencji w Europie. Monografia jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Borowcowi

Ewa Pancer-Cybulska, Bernadeta Baran, Ewa Szostak (red.)
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-67400-14-5
Liczba stron:190
Format:B5
Okładka:miękka
Monografia powstała dzięki współpracy naukowców i badaczy z kilku ośrodków naukowych w Polsce. W książce zawarto kompleksowe rozpoznanie wybranych wymiarów i uwarunkowań procesów konwergencji i dywergencji ze szczególnym uwzględnieniem Europy, Unii Europejskiej i Polski. Omówiono w niej takie zagadnienia, jak: kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego ze szczególnym uwzględnieniem polityki regionalnej, spójność państw i regionów Unii Europejskiej wobec współczesnych wyzwań, funkcje samorządu regionalnego a problem niwelowania dysproporcji w poziomie rozwoju regionów, konwergencja realna typu sigma w strefie euro, Macroeconomic Imbalance Procedure jako system wczesnego ostrzegania w Unii Europejskiej, konwergencja cykli w Unii Europejskiej a COVID-19, zmiana technologiczna na rynku pracy jako „konwergencja” w kierunku struktury zadań państw wysoko rozwiniętych, kompetencje cyfrowe i polityka państwa na przykładzie Polski, proces konwergencji w zakresie emisyjności i odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej.

Logistyka i transport

Jarosław Brach, Izabela Dziaduch (red.)
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-67400-22-0
Liczba stron:124
Format:B5
Okładka:miękka
W trzecim numerze zeszytu naukowego „Logistyka i transport” wydawanego w serii „Debiuty Studenckie” zebrano osiem artykułów opracowanych samodzielnie przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tematyka tekstów jest różnorodna i aktualna, co świadczy o dobrym rozeznaniu młodych adeptów nauki we współczesnych problemach sektora transportu i logistyki, będących pochodną potrzeb rozwoju i globalizacji gospodarki. Autorzy w przygotowanych opracowaniach poruszyli m.in. takie zagadnienia, jak: Przemysł 4.0, logistyka ostatniej mili, zarządzanie procesami magazynowymi, infrastruktura transportu zewnętrznego, logistyczna obsługa klienta, jakość usług publicznego transportu zbiorowego, zarządzanie procesami transportowymi oraz logistyka produkcji filmowej.

Zrównoważony rozwój lokalny. Podstawy teoretyczne i działania praktyczne

Alicja Sekuła, Andrzej Miszczuk, Julia Wojciechowska-Solis, Joanna Nucińska
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-67400-20-6
Liczba stron:182
Format:B5
Okładka:miękka
W monografii omówiono jedną z koncepcji rozwoju lokalnego, jaką jest rozwój zrównoważony. Przedstawiono teoretyczne podstawy tego rozwoju na poziomie lokalnym oraz ukazano jego przejawy i działania praktyczne w sferach gospodarczej, społecznej i ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i oświaty jako wewnętrznych czynników rozwojowych. Ponadto w kontekście rozwoju zrównoważonego poruszono zagadnienia Agendy 2030, Europejskiego Zielonego Ładu, inicjatywy LEADER, turystyki wiejskiej oraz partnerstw terytorialnych.

Zastosowanie paliw alternatywnych i alternatywnych zespołów napędowych w samochodach ciężarowych klas tonażowych średniej i ciężkiej w warunkach zachodnioeuropejskich. Wyzwania i ograniczenia - aspekty praktyczne

Jarosław Brach
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-67400-02-2
Format:B5
Okładka:miękka
Monografia jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych w Europie tak kompleksowych opracowań na temat ekologizacji europejskiego ciężkiego transportu towarowego. Ze względów po części politycznych poruszana w niej tematyka stała się ostatnio, szczególnie w Unii Europejskiej, niezwykle popularna. Nie może to jednak przysłonić kwestii najważniejszych – mimo bowiem rozwoju od ponad 130 lat napędy elektryczne wciąż nie są doskonałe pod względem technicznym, ekonomicznym i użytkowym. W monografii autor analizuje sytuację w sferze ekologizacji do połowy 2022 roku. Ze względu na niezwykle duże zmiany zachodzące w tym zakresie publikacja ta zawiera pewną sytuację wyjściową i analizy stanowiące bazę do kolejnych poszerzonych i pogłębionych rozważań.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem