Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Nagroda im. Profesora Stanisława Skrzywana za najlepszą pracę habilitacyjną dla dr hab. Melanii Bąk prof. UEW

Z przyjemnością informujemy, że monografia dr hab. Melanii Bąk pt. „Majątek niewidzialny przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości. Model koncepcyjny majątku niewidzialnego”, opublikowana przez nasze Wydawnictwo, otrzymała Nagrodę im. Profesora...

Prace Naukowe UEW – nabór artykułów

Zapraszamy do publikowania artykułów w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – kwartalnika w języku angielskim i polskim. Więcej informacji na stronie

Argumenta Oeconomica - nabór artykułów

Zapraszamy do publikowania artykułów w czasopiśmie „Argumenta Oeconomica”– półrocznika w języku angielskim. Czasopismo jest indeksowane przez międzynarodowe bazy: • Journal Impact Factor™ (JIF) 2020: 0.368 • 5-letni Journal Impact Factor™ (JIF)...

Monografia pt. "Instytucjonalna Teoria Przedsiębiorstw(a)"

Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego monografię Wojciecha Misińskiego pt. „Instytucjonalna   Teoria Przedsiębiorstw(a)” https://www.youtube.com/watch?v=O31HvhYTaIo

Zapowiedzi

Zrównoważony rozwój personelu poprzez szkolenia

Katarzyna Piwowar-Sulej
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-7695-972-6
Liczba stron:194
Format:B5
Okładka:twarda
Nie da się wdrożyć w organizacji założeń zrównoważonego rozwoju bez kompetentnych pracowników, dlatego kluczowym działaniem pracodawców powinien być zrównoważony rozwój personelu poprzez szkolenia. Rozwój taki nie tylko promuje idee sustainablity w treściach edukacyjnych, ale sam jest realizowany zgodnie z zasadami zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi. Monografia odpowiada na pytanie, jak realizować rozwój personelu, by móc go nazwać zrównoważonym, operacjonalizuje analizowany konstrukt i przedstawia wyniki badań empirycznych nad realizacją poszczególnych zasad zrównoważonego rozwoju personelu poprzez szkolenia.

Konwestycja jako forma dekonsumpcji

Wanda Patrzałek
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-7695-972-6
Liczba stron:266
Format:B5
Okładka:twarda
Konsumpcja inwestycyjna, określana mianem konwestycji, to nowy sposób podejścia do konsumpcji stanowiącej przewartościowanie sposobu zaspokajania potrzeb człowieka, dążącej do wykorzystania w pełni jego potencjału biologicznego, ale i intelektualnego, stwarzanego przez harmonię rozwoju z otoczeniem społecznym i naturalnym. Celem autorki pracy jest interdyscyplinarne poznanie zjawiska konsumpcji inwestycyjnej z perspektywy socjologii konsumpcji, nowej ekonomii opartej na ekologizmie, a także psychologii konsumpcji uwzględniającej aspekty dobrostanu psychicznego i społecznego człowieka oraz pozytywnych emocji kształtowanych poprzez poznawcze podejście do konsumpcji. Publikacja jest kierowana do badaczy i studentów zainteresowanych współczesnymi zmianami w konsumpcji w obszarze interdyscyplinarnych dociekań mieszczących się na pograniczu nauk socjologicznych, ekonomicznych i psychologicznych, a także do konsumentów wrażliwych etycznie, których troska o bezpieczeństwo życia wszystkich istot żywych na planecie pozwala stwarzać nowy wymiar szanowania natury.

Trendy w logistyce, seria Debiuty Studenckie

red. Anna Baraniecka, Jakub Marcinkowski
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-7695-915-3
Liczba stron:112
Format:B5
Okładka:miękka

Tax Avoidance, Fraud Detection and Related Accounting Issues: Insights from the Visegrad Group Countries

red. Piotr Luty
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-7695-970-2
Liczba stron:116
Format:B5
Okładka:miękka
Książka powstała przy współudziale naukowców z Polski oraz Czech, w tym także młodych naukowców ze Szkoły Doktorskiej UEW. Omówione w monografii zagadnienia dotyczą teoretycznych aspektów unikania opodatkowania i roli rachunkowości w wykrywaniu oszustw finansowych. Szczególnym jej walorem są rozdziały o charakterze aplikacyjnym, opisujące wykrywanie manipulacji w sektorze najmu oraz ukazujące wpływ zmian systemu prawa podatkowego na występowanie anomalii w kształtowaniu podatku od zysków kapitałowych.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem