Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Nominacja do nagrody Gaudeamus 2021

Z przyjemnością informujemy, że monografia Jacka Adamka pt. „Finanse muzułmańskie na brytyjskim rynku finansowym (wybrane zagadnienia)” została nominowana do nagrody Gaudeamus 2021, przyznawanej przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych....

Plan wydawniczy na rok 2022

Informujemy, że przygotowywany jest plan wydawniczy na rok 2022. Prosimy kierowników katedr o przekazanie do Wydawnictwa wykazu publikacji, które pracownicy katedr zamierzają wydać w Wydawnictwie UEW w 2022 roku. Zgłoszenia przyjmujemy do 15...

Nowy system naboru i recenzji artykułów

Informujemy, że od 15 lipca zgłoszenia artykułów do czasopism są przyjmowane w nowym systemie, dostępnym pod adresem https://review.ue.wroc.pl/  Przydatne linki: informacje dla autorów oraz informacje dla...

Nowa lista czasopism naukowych

Informujemy, że ukazał się nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Znalazły się w nim następujące czasopisma Wydawnictwa UEW: Argumenta Oeconomica 40 pkt. Biblioteka Regionalisty...

Zapowiedzi

Zaangażowanie pracowników w doskonalenie procesów biznesowych

Renata Brajer-Marczak
Rok wydania:2021
ISBN:978-83-7695-899-6
Format:B5
Okładka:miękka
Monografia podejmuje ważny i aktualny temat badawczy zarówno w aspekcie poznawczym jak i praktycznym. Podjęto w niej rozważania nad istotą, przejawami oraz czynnikami sprzyjającymi i hamującymi angażowanie się pracowników w doskonalenie procesów biznesowych. Zawiera analizę i syntezę teorii i praktyki. Założono w niej, że współczesne organizacje będące pod wpływem dużej dynamiki otoczenia są zmuszone do systematycznego podnoszenia sprawności realizowanych procesów. Jednocześnie stwierdzono, że stosunkowo niski wskaźnik skuteczności wprowadzania zmian w procesach skłania do tego, aby poszukiwać uwarunkowań sprawnego przebiegu zmian w procesach i na tej podstawie formułować zalecenia dotyczące zarówno projektowania, jak i wdrażania udoskonaleń. Monografia daje możliwość lepszego zrozumienia znaczenia i możliwości rozwoju zaangażowania pracowników w doskonalenie procesów biznesowych. Publikację można polecić naukowcom, doktorantom i studentom uczelni ekonomicznych, jak również praktykom zarządzania.

Zakłady pracy chronionej w Polsce jako przedsiębiorstwa społeczne dla osob niepełnosprawnych - aspekty teoretyczne, rachunkowe i podatkowe

Aleksandra Łakomiak, Adrianna Cieślak
Rok wydania:2021
ISBN:978-83-7695-903-0
Liczba stron:118
Format:B5
Okładka:miękka
Od 1997 r. istnieją w Polsce zakłady pracy chronionej. Ich głównym celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami. Pomimo realizowania solidarnościowego wymiaru ekonomii społecznej liczba tych podmiotów – zaliczanych do przedsiębiorstw społecznych – z roku na rok maleje. W monografii omówiono teoretyczne i praktyczne warunki pozyskania i utrzymania statusu zakładu pracy chronionej oraz zasady jego funkcjonowania z uwzględnieniem zarówno wad, jak i zalet rozpatrywanych w aspekcie rachunkowym i podatkowym. Zaprezentowano również kwestie związane z prowadzeniem ZPCHR, m.in.: zatrudnienie i jego wskaźniki, gromadzenie i wykorzystanie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także ujęcie księgowe i sprawozdawczość w odniesieniu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Determinanty jakości pracy przewodnickiej

red. Tomasz Lesiów
Rok wydania:2021
ISBN:978-83-7695-880-4
Liczba stron:250
Format:B5
Okładka:miękka
Monografia jest rezultatem wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas pięciu ogólnopolskich konferencji naukowo-turystycznych odbywających się w interdyscyplinarnej formule. Dotyczy aktualnych i istotnych zagadnień związanych z pracą przewodników turystycznych stanowiącą ważny element obsługi ruchu turystycznego. Opracowanie opiera się na bogatym zapleczu literaturowym i źródłowym, a prezentowane w nim zagadnienia opatrzono bogatą szatą graficzną. Ma ono charakter teoretyczny, empiryczny i aplikacyjny. Zaprezentowane w nim wnioski mogą być użyteczne zarówno dla przewodników turystycznych i organizatorów imprez turystycznych, będąc cenną wskazówką przy projektowaniu imprez turystycznych, jak i dla organizacji turystycznych oraz władz lokalnych, dla których mogą stanowić materiał ilustrujący możliwości wykorzystania wiedzy krajoznawczej przewodników turystycznych. Ze względu na swój kompleksowy charakter monografia z pewnością będzie się pozytywnie wyróżniać na rynku wydawniczym, na którym brakuje tego typu opracowań.

Business Informatics 2021, no. 1

red. Iwona Chomiak-Orsa
Rok wydania:2021
ISSN:1507-3858
Liczba stron:118
Format:B5
Okładka:miękka

Econometrics 2021, no. 3

red. Józef Dziechciarz
ISSN:1507-3866
Liczba stron:84
Format:B5
Okładka:miękka

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2021, vol. 65, nr 3

red. Andrzej Bąk
Rok wydania:2021
ISSN:1899-3192
Liczba stron:132
Format:B5
Okładka:miękka
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem