Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Zmiana stawek za publikacje w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Informujemy, że od 15 stycznia 2018 roku obowiązuje Zarządzenie nr 4/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie. Zgodnie z zarządzeniem wszyscy autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty za...

Informacje dla autorów monografii

Zgodnie z decyzją Senackiej Komisji Wydawniczej autor składający do recenzji monografię, która będzie przedstawiona jako osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym, dostarcza do Wydawnictwa: Pismo przewodnie podpisane przez kierownika...

Zamieszczanie materiałów konferencyjnych w Web of Science

9 stycznia 2018 roku Wydawnictwo zorganizowało prezentację, podczas której dr Beata Zmyślona i dr Cyprian Kozyra przedstawili zasady umieszczania materiałów konferencyjnych w Web of Science. Dziękujemy prowadzącym, że zechcieli podzielić się swoją...

System elektronicznego naboru i recenzowania artykułów SENIR

Logowanie do systemu recenzji SENIR https://review.ue.wroc.pl Zakładanie nowego tytułu Prac Naukowych, pobierz formularz SENIR dla autorów, pobierz instrukcję SENIR dla recenzentów, pobierz instrukcję...

Zapowiedzi

PN 498 Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze

red. A. Szpulak, W. Michalczyk
Rok wydania:2017
ISSN:1899-3192
Liczba stron:382
Format:B5
Okładka:miękka

PN 515 Global Challenges of Management Control and Reporting

red. E. Nowak, J. Dyczkowska
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:286
Format:B5
Okładka:miękka

Ćwiczenia z mikroekonomii i makroekonomii

P. Kuśmierczyk, K. Natalli, P. Dobrzański, R. Kurach
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-723-4
Liczba stron:76
Format:B5
Okładka:miękka
Zbiór ćwiczeń zawiera pytania teoretyczne oraz zadania sprawdzające wiedzę z mikro- i makroekonomii. Może być wykorzystywany zarówno do nauki przedmiotów podstawowych, do wprowadzenia do mikro- i makroekonomii, do ich rozwinięcia w formie zajęć z mikroekonomii lub makroekonomii oraz do bardziej zaawansowanych zajęć z ekonomii matematycznej.

PN 521 Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania

red. K. Winiarska, T. Lubińska
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:246
Format:B5
Okładka:miękka

PN 519 Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges

Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:198
Format:B5
Okładka:miękka

PN 514 Zarządzanie kosztami i dokonaniami

red. E. Nowak, P. Bednarek, M. Kowalewski
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:500
Format:B5
Okładka:miękka

PN 513 Rachunkowość a controlling

red. E. Nowak, M. Nieplowicz, M. Kowalewski
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:498
Format:B5
Okładka:miękka

PN 518 Statystyka publiczna a samorząd terytorialny

Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:172
Format:B5
Okładka:miękka

Sprawność procesów controllingowych. Istota. Przejawy. Determinanty

Krzysztof Nowosielski
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-725-8
Liczba stron:232
Format:B5
Okładka:miękka
Książka jest pierwszą i jedyną, jak do tej pory, pozycją na rynku wydawniczym, która kompleksowo wyjaśnia zagadnienie sprawności controllingu i wskazuje na jej przejawy oraz determinanty. Zaproponowany autorski model procesowy controllingu stwarza warunki do przeprowadzenia szczegółowego badania sprawności tej koncepcji na różnych poziomach szczegółowości, sięgając przy tym do źródeł sprawności tkwiących w procesach poprzedzających procesy controllingowe, ale także wskazując na przejawy sprawności tej koncepcji widoczne w obszarze procesów następczych, w tym procesów decyzyjnych i ich skutków. Dzięki temu książka może stać się przydatną lekturą nie tylko dla przedstawicieli środowiska naukowego, ale także dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie i funkcjonowanie controllingu w praktyce przedsiębiorstw.

Nauki Inżynierskie i Technologie 2017, nr 3 (26)

Rok wydania:2017
ISSN:2080-5985
Liczba stron:90
Format:B5
Okładka:miękka
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem