Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Zmiana stawek za publikacje w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Informujemy, że od 15 stycznia 2018 roku obowiązuje Zarządzenie nr 4/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie. Zgodnie z zarządzeniem wszyscy autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty za...

Informacje dla autorów monografii

Zgodnie z decyzją Senackiej Komisji Wydawniczej autor składający do recenzji monografię, która będzie przedstawiona jako osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym, dostarcza do Wydawnictwa: Pismo przewodnie podpisane przez kierownika...

Zamieszczanie materiałów konferencyjnych w Web of Science

9 stycznia 2018 roku Wydawnictwo zorganizowało prezentację, podczas której dr Beata Zmyślona i dr Cyprian Kozyra przedstawili zasady umieszczania materiałów konferencyjnych w Web of Science. Dziękujemy prowadzącym, że zechcieli podzielić się swoją...

System elektronicznego naboru i recenzowania artykułów SENIR

Logowanie do systemu recenzji SENIR https://review.ue.wroc.pl Zakładanie nowego tytułu Prac Naukowych, pobierz formularz SENIR dla autorów, pobierz instrukcję SENIR dla recenzentów, pobierz instrukcję...

Zapowiedzi

PN 505 Globalne i lokalne strategie logistyczne

red. J. Witkowski, T. Kołakowski
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:492
Format:B5
Okładka:miękka

PN 506 Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling

red. E. Nowak, M. Klinowski
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:142
Format:B5
Okładka:miękka

Nauki Inżynierskie i Technologie 2017, nr 1(24)

Rok wydania:2017
ISSN:2080-5985
Liczba stron:76
Format:B5
Okładka:miękka

PN 502 Gospodarka przestrzenna XXI wieku. Jakość życia w przestrzeni zurbanizowanej

red. A. Zakrzewska-Półtorak, P. Hajduga, M. Rogowska
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:124
Format:B5
Okładka:miękka

PN 496 Zmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji

Martusewicz J. (red.)
Rok wydania:2017
ISSN:1899-3192
Liczba stron:204
Format:B5
Okładka:miękka

Innowacyjność polskiej gastronomii i jej uwarunkowania. Monografie i Opracowania nr 274

Anna Kowalska
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-708-1
Liczba stron:280
Format:B5
Okładka:miękka
Monografia jest poświęcona problematyce innowacji w polskiej gastronomii i uwarunkowaniom ich wprowadzania. Celem pracy było ustalenie znaczenia innowacji powstałych w placówkach gastronomicznych dla właścicieli lokali i ich klientów. Książka składa się z sześciu rozdziałów, które ułożono zgodnie z zasadą dedukcji. Zaczęto od omówienia problemów ogólnych, odnoszących się do kwestii teoretycznych związanych z postępem i innowacjami. Następnie przeanalizowano zagadnienia związane z rozwojem rynku usług gastronomicznych. Dwa kolejne rozdziały poświęcono omówieniu wyników badań własnych przeprowadzonych wśród zarządzających placówkami gastronomicznymi i ich klientów. Ostatni rozdział zawiera zaś ocenę efektywności ekonomicznej wdrażanych innowacji w placówkach gastronomicznych. Opracowano go w formie studium przypadków. Książkę kończy podsumowanie, w którym zweryfikowano postawione we wstępie hipotezy badawcze. Przedstawiono w nim ważniejsze wnioski wynikające z pracy oraz zamieszczono rekomendacje dla prowadzących lokale gastronomiczne.

PN 500 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

red. W. Ronka-Chmielowiec, A. Jędrzychowska
Rok wydania:2017
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii

red. E. Frątczak, T. Panek, T. Słaby
ISBN:978-83-7695-704-3
Format:B5
Okładka:miękka

Management Sciences 2018, vol. 23, no. 1

Rok wydania:2018
ISSN:2080-6000
Liczba stron:58
Format:A4
Okładka:miękka

Strategiczna i organizacyjna odnowa przedsiębiorstw

Grzegorz Bełz, Szymon Cyfert
Rok wydania:2017
ISBN:978-83-7695-703-6
Liczba stron:176
Format:B5
Okładka:miękka
Celem monografii jest analiza procesów odnowy organizacyjnej oraz zaproponowanie modelu zarządzania tymi procesami, które może wspierać takie transformacje w polskich przedsiębiorstwach. W kolejnych rozdziałach omówiono zjawiska strategicznej i organizacyjnej odnowy przedsiębiorstw, przedstawiono wyniki badań procesów odnowy opartych na analizie ankietowej niemal pięciuset przedsiębiorstw, a także wybranych studiów przypadków organizacji podlegających tym procesom. Zaprezentowano koncepcję modelu procesu odnowy przedsiębiorstwa będącą efektem przeprowadzonych studiów literaturowych oraz badań empirycznych. Monografia jest adresowana zarówno do naukowców prowadzących badania nad problematyką ciągłego doskonalenia, restrukturyzacji oraz zarządzania strategicznego, jak i do praktyków zarządzania.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem