Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Dostęp do naszych publikacji bez wychodzenia z domu

Drodzy czytelnicy, zyskajcie dostęp do naszych książek bez wychodzenia z domu. Są one dostępne jako e-booki w czytelni Ibuk, na platformie books-box.com. Teraz 20% taniej z kodem UEWROC20, w księgarni ebookpoint.

Informacje o funkcjonowaniu Wydawnictwa

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną zespół Wydawnictwa pracuje w trybie zdalnym. Dyżury w siedzibie Wydawnictwa są pełnione codziennie w godz. 9.00-14.00. We wszystkich sprawach prosimy o kontakt mailowy lub w aplikacji Teams.

Informacja dla Autorów monografii naukowych o objętości 6 arkuszy finansowanych z budżetu Wydawnictwa

Autorów składających do Wydawnictwa monografie naukowe, zgodnie z zarządzeniem Rektora UEW nr 11/2019 finansowane w objętości 6 arkuszy z budżetu Wydawnictwa, prosimy o dostarczenie: Pisma przewodniego podpisanego przez kierownika katedry ...

Nagrodzone publikacje

W XIII Konkursie na Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN zostały nagrodzone dwie nasze publikacje: w kategorii monografii wieloautorskich nagrodę otrzymała książka Grzegorza Bełza i Szymona Cyferta Strategiczna i organizacyjna...

Zapowiedzi

Integracja finansowa w Unii Europejskiej

Jan Borowiec
Rok wydania:2020
ISBN:978-83-7695-791-3
Liczba stron:162
Format:B5
Okładka:miękka
Celem monografii było przedstawienie w ogólnym zarysie podstaw teoretycznych oraz, bardziej szczegółowo, zasad i ram regulacyjnych funkcjonowania jednolitego rynku finansowego po kryzysie finansowym. Aby osiągnąć ten cel, zastosowano analizę regulacji finansowych, uzupełnioną metodami statystyki opisowej oraz przeglądem stosunkowo skromnej literatury dotyczącej teorii integracji finansowej. Monografia została napisana w znacznym stopniu na podstawie materiałów źródłowych, w tym przed wszystkim aktów prawnych Unii określających ramy tworzenia i funkcjonowania rynku wewnętrznego usług finansowych. Ważną rolę odegrały też bazy danych statystycznych Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Centralnego.

Argumenta Oeconomica 2020, no. 1(44)

Rok wydania:2020
ISSN:1233-5835
Liczba stron:414
Format:B5
Okładka:miękka

Econometrics 2020, vol. 24, no. 1

Rok wydania:2020
ISSN:1507-3866
Liczba stron:90
Format:B5
Okładka:miękka

Wyzwania polityki społecznej. Wybrane aspekty

red. A. Kubów
Rok wydania:2020
ISBN:978-83-7695-797-5
Format:B5
Okładka:miękka
Monografia mówi o ścisłych relacjach polityki społecznej z ekonomią. Zawarte w niej treści koncentrują się na istotnych obecnie problemach społeczno-ekonomicznych, jak: ekonomia społeczna, rynek pracy, wsparcie studentów z niepełnosprawnościami, polityka rodzinna, infrastruktura społeczna. Podjęte rozważania wskazują, że mają one interdyscyplinarny charakter i mogą być przedmiotem refleksji nie tylko polityków społecznych, ale także przedstawicieli szerokiego środowiska naukowego oraz wielu instytucji, w których na co dzień zapadają decyzje dotyczące wielu aspektów życia społecznego. Autorzy monografii traktują ją jako przyczynek do dyskusji o czynnikach stawiających wyzwania przed instytucjami odpowiedzialnymi za kreowanie bieżących i przyszłych rozwiązań w obszarze polityki społecznej oraz kierunków tych zmian.

Procesy i projekty - ciągłość i zmiana. Monografia jubileuszowa Profesora Stanisława Nowosielskiego

red. J. Lichtarski, G. Osbert-Pociecha
Rok wydania:2019
ISBN:978-83-7695-785-2
Liczba stron:194
Format:B5
Okładka:twarda
Okazją do napisania tej wieloautorskiej monografii był jubileusz pracy naukowej i dydaktycznej profesora Stanisława Nowosielskiego. Kolejne rozdziały książki stanowią wiązkę połączonych wspólnym mianownikiem refleksji nad miejscem i rolą, a także nad doskonaleniem procesów i projektów w funkcjonowaniu i przekształcaniu organizacji, zwłaszcza organizacji biznesowych, czyli nad kwestiami, które przez wiele lat pracy naukowej Jubilata stanowiły dominantę jego dociekań i dokonań.

Finanse wobec wyzwań współczesności - wybrane zagadnienia

red. J. Adamek
Rok wydania:2020
ISBN:978-83-7695-787-6
Liczba stron:142
Format:B5
Okładka:miękka
Treść monografii ma być przyczynkiem do dyskusji naukowej na temat zagadnień współczesnego oblicza finansów. Opracowanie zawiera cztery obszary tematyczne. Pierwszy z nich poświęcono opisowi i prezentacji teoretycznych i empirycznych analiz skupionych na pieniądzu oraz zmianie jego współczesnego oblicza. Drugi odnosi się do zagadnienia ekskluzji kredytowej, będącej elementem szerszego zjawiska definiującego współczesne wyzwania stawiane wobec decydentów i naukowców poszukujących i kształtujących narzędzia ograniczające przyczyny i konsekwencje wykluczenia finansowego. Trzeci obszar tematyczny monografii stanowią rozdziały poświęcone kwestiom podatkowym, a czwarty poświęcono problematyce ubezpieczeń i edukacji ekonomiczno-finansowej.

Logistyka i transport, seria Debiuty Studenckie

red. N. Szozda, M. Pawłowska
Rok wydania:2020
Format:B5
Okładka:miękka
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem