Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Nagroda dla autorów podręcznika pt. "Ekonomia instytucjonalna"

Z dumą informujemy, że podręcznik pt. „Ekonomia instytucjonalna" autorstwa Bożeny Borkowskiej, Mikołaja Klimczaka i Bożeny Klimczak, wydany przez nasze Wydawnictwo, zdobył I nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy...

Nowa lista czasopism

Informujemy, że ukazał się Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Na liście znalazły się następujące czasopisma publikowane w Wydawnictwie UEW: ...

Nagroda dla dr Sylwii Straszak-Chandohy

Z przyjemnością informujemy, że dr Sylwia Straszak-Chandoha zdobyła wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za monografię pt. „Ziemie obiecane. Rolnictwo Dolnego Śląska w latach 1945-1956 w ujęciu ekonomicznym i historycznym",...

System recenzowania artykułów

Informujemy, że wszystkie nowe artykuły do czasopism wydawanych przez Wydawnictwo UEW, powinny być składane w systemie OJS. System pozwolił nam zebrać w jednym miejscu wszystkie istotne dla autorów informacje o naszych czasopismach i bezpośrednio...

Zapowiedzi

Budżet obywatelski w największych polskich miastach – perspektywa urzędników i aktywistów

Marcin Brol, Niki Derlukiewicz
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-52-7
Liczba stron:100
Format:B5
Okładka:miękka
Zagadnienia związane z budżetem obywatelskim są obecne w polskim samorządzie terytorialnym od około 10 lat, podczas których stał się on ważnym narzędziem kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym. Główne cele monografii stanowią identyfikacja problemów związanych z funkcjonowaniem budżetu obywatelskiego w największych polskich miastach i wskazanie, w jaki sposób można poprawić skuteczność budżetu obywatelskiego w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych. W monografii przyjęto hipotezę, że budżet obywatelski jest narzędziem wpływającym na skalę i jakość zaangażowania społecznego oraz stanowi zachętę do pogłębienia kooperacji między urzędnikami samorządowymi i lokalnymi aktywistami. Publikacja składa się z czterech rozdziałów, z czego dwa pierwsze mają charakter teoretyczny – wprowadzają do tematyki budżetu obywatelskiego, zaś dwa kolejne – praktyczny. Istotną częścią ostatniego rozdziału monografii jest wskazanie postulowanych zarówno przez urzędników, jak i aktywistów zmian, które doprowadziłyby do usprawnienia działań związanych z realizacją budżetu i zwiększenia partycypacji społecznej, a także prezentacja opinii respondentów, które dotyczyły regulacji ustawowych wprowadzonych w 2018 r.

Przestrzeń i regiony w nowoczesnej gospodarce. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Korenikowi

Dorota Rynio, Alicja Zakrzewska-Półtorak (red.)
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-92-3
Liczba stron:308
Format:B5
Okładka:twarda
W monografii dokonano przeglądu warstwy teoretycznej oraz badań empirycznych w zróżnicowanych wymiarach czasu, dotyczących zmian w analizie przestrzeni, regionów i jednostek lokalnych. Książkę podzielono na trzy bloki tematyczne, które stanowią: I. Przestrzeń i miasta we współczesnych uwarunkowaniach; II. Samorząd terytorialny i obszary funkcjonalne; III. Zrównoważony rozwój i jego wymiary. Rozważania zawarte w publikacji zobrazowano wieloma przykładami – zarówno z Polski, jak i zagranicznymi, co wskazuje nie tylko na walory teoretyczne opracowania, lecz także na jego wartość empiryczną. Zakres analiz przedstawionych w monografii wynika z głównych trendów społeczno-gospodarczych w nowoczesnej gospodarce regionalnej. Zakres ten dobrze ilustruje zainteresowania i specjalizacje badawcze prof. dr. hab. Stanisława Korenika. Publikacja jest wyrazem szacunku i docenienia aktywności badawczej Profesora obchodzącego jubileusz 35-lecia pracy naukowej.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business 2023, vol. 67, nr 3

Andrzej Bąk (red.)
Rok wydania:2023
ISSN:ISSN 2392-0041
Format:A4
Okładka:miękka

The Impact of Covid-19 Pandemic on Economics, Accounting Practice, Research and Quality of Education in the Slovak Republic: Lessons Learnt

Daša Mokošová, Miriama Blahušiaková, Joanna Dyczkowska
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-62-6
Liczba stron:162
Format:B5
Okładka:miękka
The monograph provides an in-depth analysis of the pandemic impacts on the macroeconomic environment and the economic situation of entities at the micro level. It presents the fiscal and financial measures taken by the EU, and in particular by the Slovak Republic, as a Member State of the EU. The monograph also assesses the pandemic's impacts on accounting practice, education, science, and research in the Slovak Republic and presents solutions applied in these areas. This book is addressed to academia, the scientific community, as well as to all those who want to learn from the pandemic consequences using the Slovak Republic as an example.

Informatyka w zarządzaniu

Helena Dudycz, Marcin Hernes, Maciej Pondel, Artur Rot (red.)
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-50-3
Liczba stron:266
Format:B5
Okładka:miękka
Monografia zawiera rezultaty wybranych prac badawczych zaprezentowanych podczas konferencji „Informatyka w zarządzaniu", która odbyła się 1-2 grudnia 2022 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Książka zawiera czternaście artykułów, w których przedstawiono wyniki badań dotyczących m.in. takich zagadnień, jak: metody neuronauki poznawczej w badaniu doświadczenia użytkowników, rola i ocena wykorzystania usług chmurowych w wirtualizacji procesów kształcenia uczelni wyższych, behawioralne aspekty zarządzania niepewnością projektów e-Zdrowie, transformacja cyfrowa i implikacje dla strategii oraz zmiany organizacyjnej, ICT w planowaniu i realizacji podróży – systematyka narzędzi i przegląd funkcjonalności, model systemu Business Intelligence do analizy danych i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.

Sustainable Performance in Business Organisations and Institutions: Measurement, Reporting and Management

Joanna Dyczkowska (ed.)
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-82-4
Format:B5
Okładka:miękka
Sustainable performance accounts for a critical issue for top management and operational managers facing the green and social transition. Accordingly, they require a clear roadmap indicating how to build ESG strategy, track and report on sustainability performance and manage these results in the longer term. This monograph offers insight into the topic of sustainability performance measurement, reporting and management in business organisations and institutions. The Authors from various countries, including Austria, Brazil, Germany, Hungary, Italy, Lithuania and Poland, present their broad perspectives and opinions, refer to various business sectors, and indicate how the regulatory framework and institutional bodies support sustainable development. With this focus, the book may interest accounting and management scholars, doctoral and master's students of socio-economic studies, and business practitioners. The book can also be used as supplementary material for accounting and management courses at the graduate and postgraduate levels.

Ekonomiczne, zarządcze i społeczno-kulturowe wymiary relacji polsko-czeskich

Bogusława Drelich-Skulska, Magdalena Sobocińska, Andrea Tomášková (red.)
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-66-4
Liczba stron:332
Format:B5
Okładka:miękka
Monografia została przygotowana przez zespół Autorów reprezentujących dziewięć polskich i czeskich uniwersytetów, których łączy podejmowanie badań dotyczących problematyki polsko-czeskich relacji z uwzględnieniem wielu punktów widzenia i kontekstów, a w tym ekonomicznego, finansowego, zarządczego i społeczno-kulturowego. Autorzy tekstów podejmują dyskusję nad rolą dyplomacji kulturalnej Polski i Czech, funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego w Polsce i w Czechach, polityką pomocy publicznej tych krajów. Monografia obejmuje również problematykę dotyczącą warunków życia na polsko-czeskim pograniczu i współpracy transgranicznej. Opracowania składające się na monografię odzwierciedlają różnorodność problemów badawczych związanych ze współpracą pomiędzy polskimi i czeskimi podmiotami rynku oraz wskazują na wielość czynników stymulujących i utrudniających pogłębianie relacji polsko-czeskich w wymiarze gospodarczym, kulturalnym czy naukowym. Ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyniki prowadzonych badań przedstawili: Agnieszka Bem, Bogusława Drelich-Skulska, Piotr Gryszel, Piotr Luty, Paweł Prędkiewicz, Magdalena Sobocińska.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem