Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Dostęp do naszych publikacji bez wychodzenia z domu

Drodzy czytelnicy, zyskajcie dostęp do naszych książek bez wychodzenia z domu. Są one dostępne jako e-booki w czytelni Ibuk, na platformie books-box.com. Teraz 20% taniej z kodem UEWROC20, w księgarni ebookpoint.

Informacje o funkcjonowaniu Wydawnictwa

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną zespół Wydawnictwa pracuje w trybie zdalnym. Dyżury w siedzibie Wydawnictwa są pełnione codziennie w godz. 9.00-14.00. We wszystkich sprawach prosimy o kontakt mailowy lub w aplikacji Teams.

Informacja dla Autorów monografii naukowych o objętości 6 arkuszy finansowanych z budżetu Wydawnictwa

Autorów składających do Wydawnictwa monografie naukowe, zgodnie z zarządzeniem Rektora UEW nr 11/2019 finansowane w objętości 6 arkuszy z budżetu Wydawnictwa, prosimy o dostarczenie: Pisma przewodniego podpisanego przez kierownika katedry ...

Nagrodzone publikacje

W XIII Konkursie na Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN zostały nagrodzone dwie nasze publikacje: w kategorii monografii wieloautorskich nagrodę otrzymała książka Grzegorza Bełza i Szymona Cyferta Strategiczna i organizacyjna...

Zapowiedzi

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2020, vol. 64, nr 3

Rok wydania:2020
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

Osoby z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Bariery skutecznej inkluzji w miejscu pracy

D. Kwiatkowska-Ciotucha, U. Załuska, A. Grzeskowiak
Rok wydania:2020
ISBN:978-83-7695-806-4
Liczba stron:186
Format:B5
Okładka:miękka
Głównym celem pracy było zidentyfikowanie barier inkluzji osób z niepełnosprawnością w miejscu pracy oraz wypracowanie rekomendacji dla zarządzania w kontekście specyfiki tej grupy (potencjalnych) pracowników. Zdefiniowane problemy badawcze analizowano przede wszystkim na podstawie wyników przeprowadzonych szeroko zakrojonych badań własnych o charakterze jakościowym i ilościowym. Wyniki badań pozwoliły przybliżyć problematykę osób z niepełnosprawnością jako grupy potencjalnych pracowników na otwartym rynku pracy.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2020, vol. 64, nr 2

Rok wydania:2020
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2020, vol. 64, nr 1

Rok wydania:2020
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

Makroekonomiczna neoklasyczna funkcja produkcji. Cz. 1. Geneza, istota, założenia i klasy

Stanisław Czaja
Rok wydania:2020
ISBN:978-83-7695-802-6
Liczba stron:150
Format:B5
Okładka:miękka
Funkcja produkcji to najważniejszy model we współczesnej ekonomii – niezwykle interesujący, a wręcz fascynujący. Absorbuje uwagę zarówno najwybitniejszych teoretyków, łącznie z laureatami Nagrody Nobla, jak i praktyków. Posiada wiele zalet, ale i tajemnic. Książka jest pierwszym z dwóch tomów obszernego opracowania poświęconego makroekonomicznej neoklasycznej funkcji produkcji, skupiającym się na jej genezie, istocie, założeniach i klasach. Autor ma nadzieję, że wzbudzi ona zainteresowanie Czytelników i zachęci do sięgnięcia po tom kolejny, zatytułowany Makroekonomiczna neoklasyczna funkcja produkcji. Ewolucja – kontrowersje – zastosowania.

The impact of economic actors decision-making on socio-economic development

red. E. Pohulak-Żołędowska
Rok wydania:2020
ISBN:978-83-7695-810-1
Format:B5
Okładka:miękka
The level of socio-economic development is determined by many factors, and the monography considers the microfoundations of this order. The increase of the economic activity is an important condition to achieve social welfare and reduce inequalities. And constant improvement of living conditions of present and future generations is possible by keeping right balance between three kinds of capital: economic, human, and natural. The economic policy is a feature of great importance for decisions taken by business entities. The most important goal is a general economic growth, which is to serve the society, and improve the life quality. These are current challenges of open, free market economy, and globalization and liberalization of economic relations.

Integracja finansowa w Unii Europejskiej

Jan Borowiec
Rok wydania:2020
ISBN:978-83-7695-791-3
Liczba stron:162
Format:B5
Okładka:miękka
Celem monografii było przedstawienie w ogólnym zarysie podstaw teoretycznych oraz, bardziej szczegółowo, zasad i ram regulacyjnych funkcjonowania jednolitego rynku finansowego po kryzysie finansowym. Aby osiągnąć ten cel, zastosowano analizę regulacji finansowych, uzupełnioną metodami statystyki opisowej oraz przeglądem stosunkowo skromnej literatury dotyczącej teorii integracji finansowej. Monografia została napisana w znacznym stopniu na podstawie materiałów źródłowych, w tym przed wszystkim aktów prawnych Unii określających ramy tworzenia i funkcjonowania rynku wewnętrznego usług finansowych. Ważną rolę odegrały też bazy danych statystycznych Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Centralnego.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem