Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Zmiana stawek za publikacje w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Informujemy, że od 15 stycznia 2018 roku obowiązuje Zarządzenie nr 4/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie. Zgodnie z zarządzeniem wszyscy autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty za...

Informacje dla autorów monografii

Zgodnie z decyzją Senackiej Komisji Wydawniczej autor składający do recenzji monografię, która będzie przedstawiona jako osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym, dostarcza do Wydawnictwa: Pismo przewodnie podpisane przez kierownika...

Zamieszczanie materiałów konferencyjnych w Web of Science

9 stycznia 2018 roku Wydawnictwo zorganizowało prezentację, podczas której dr Beata Zmyślona i dr Cyprian Kozyra przedstawili zasady umieszczania materiałów konferencyjnych w Web of Science. Dziękujemy prowadzącym, że zechcieli podzielić się swoją...

System elektronicznego naboru i recenzowania artykułów SENIR

Logowanie do systemu recenzji SENIR https://review.ue.wroc.pl Zakładanie nowego tytułu Prac Naukowych, pobierz formularz SENIR dla autorów, pobierz instrukcję SENIR dla recenzentów, pobierz instrukcję...

Zapowiedzi

Financial Sciences 2018, vol. 23, no. 3

Rok wydania:2018
ISSN:2080-5993
Liczba stron:122
Format:B5
Okładka:miękka

Tożsamość ekosystemu biznesu. Monografie i Opracowania 278

Sylwia Stańczyk
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-724-1
Liczba stron:252
Format:B5
Okładka:twarda
Pomimo dużego wkładu badaczy nauk o zarządzaniu w zrozumienie istoty i natury sieci międzyorganizacyjnych wciąż dostrzega się niedostatek teoretycznych i empirycznych opracowań, które pozwoliłyby na zrozumienie sieci, zwłaszcza w kontekście ich ewolucji. Luka ta powoduje poszukiwanie inspiracji w biologicznych ekosystemach, ekologii i teorii ewolucji, mogących dostarczać nowych perspektyw dla dyskusji prowadzonych w środowisku naukowym. W tym ujęciu koncepcja ekosystemu biznesu staje się fundamentem rozumienia mechanizmów ewolucji sieci w naukach o zarządzaniu, można jednak zauważyć, że brakuje jej ontologiczno-epistemologicznego dookreślenia, co rodzi metodyczne problemy badawcze. W monografii przyjęto założenie, że tożsamość ekosystemu biznesu jest kluczowa dla jego przeżycia i podjęto próbę konceptualizacji konstruktu tożsamości ekosystemu biznesu. Wobec złożoności badanego konstruktu podstawowy problem badawczy sprowadzał się do wskazania użyteczności konstruktu tożsamości ekosystemu biznesu w kontekście badań nad dynamiką, przeżyciem i granicami ekosystemu biznesu. W podsumowaniu zaprezentowano najważniejsze ustalenia badawcze, implikacje dla praktyki gospodarczej oraz ograniczenia i kierunki przyszłych badań. Prawdziwe wyzwanie dla rozwoju prezentowanej koncepcji dostrzega się w makropoziomie analizy – sieci ekosystemów biznesu.

PN 501 Konsument w zmieniajacym się otoczeniu społecznym. Między dyferencjacją a pragmatyzmem

red. W. Patrzałek, J. Wardzała
Rok wydania:2017
ISBN:978-83-7695-707-4
ISSN:1899-3192
Liczba stron:214
Format:B5
Okładka:miękka

Biblioteka Regionalisty 2017, nr 17

Rok wydania:2017
ISSN:2081-4461
Liczba stron:118
Format:B5
Okładka:miękka

Rachunkowość w zarządzaniu

red. Z. Luty, M. Krasiński
Rok wydania:2017
ISBN:978-83-7695-714-2
Liczba stron:104
Format:B5
Okładka:miękka

Zarządzanie w rachunkowości

red. G. Krzos, E. Janiak
Rok wydania:2017
ISBN:978-83-7695-715-9
Liczba stron:122
Format:B5
Okładka:miękka

PN 511 Sukces w zarządzaniu kadrami. Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika. Problemy zarządczo-ekonomiczne

red. M. Stor, T. Listwan
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

PN 512 Sukces w zarządzaniu kadrami. Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika. Problemy zarządczo-psychologiczne

red. M. Stor, J. Świderska-Stompór
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

PN 509 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych

red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński
ISSN:1899-3192
Liczba stron:520
Format:B5
Okładka:miękka

PN 510 Social Policy: Controversies and Paradoxes

red. Ł. Jurek, S. Kamiński, J. Szczepaniak-Sienniak
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:216
Format:B5
Okładka:miękka
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem