Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Zmiana stawek za publikacje w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Informujemy, że od 15 stycznia 2018 roku obowiązuje Zarządzenie nr 4/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie. Zgodnie z zarządzeniem wszyscy autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty za...

Informacje dla autorów monografii

Zgodnie z decyzją Senackiej Komisji Wydawniczej autor składający do recenzji monografię, która będzie przedstawiona jako osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym, dostarcza do Wydawnictwa: Pismo przewodnie podpisane przez kierownika...

Zamieszczanie materiałów konferencyjnych w Web of Science

9 stycznia 2018 roku Wydawnictwo zorganizowało prezentację, podczas której dr Beata Zmyślona i dr Cyprian Kozyra przedstawili zasady umieszczania materiałów konferencyjnych w Web of Science. Dziękujemy prowadzącym, że zechcieli podzielić się swoją...

System elektronicznego naboru i recenzowania artykułów SENIR

Logowanie do systemu recenzji SENIR https://review.ue.wroc.pl Zakładanie nowego tytułu Prac Naukowych, pobierz formularz SENIR dla autorów, pobierz instrukcję SENIR dla recenzentów, pobierz instrukcję...

Zapowiedzi

Wielowymiarowa analiza rentowności aktywów spółek przejmujących w Polsce

Piotr Luty
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-741-8
Format:B5
Okładka:miękka
Celem głównym publikacji jest analiza kształtowania rentowności polskich spółek przejmujących w okresach poprzedzających połączenie jednostek gospodarczych. Badania prowadzone przez autora są pierwszymi w Polsce tak obszernymi analizami sytuacji finansowej spółek przejmujących w okresie do pięciu lat przed połączeniem. Są one także unikatowe na arenie międzynarodowej. Książka skierowana jest do przedstawicieli środowiska naukowego, osób podejmujących decyzję o połączeniu spółek, jak również do oceniających zachowania jednostek gospodarczych (biegłych rewidentów, biegłych sądowych).

Nauki Inżynierskie i Technologie 2018, nr 1 (28)

Rok wydania:2018
ISSN:2080-5985
Liczba stron:52
Format:B5
Okładka:miękka

PN 538 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, J. Radomska
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:490
Format:B5
Okładka:miękka

Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, seria Debiuty Studenckie

red. S. Bobowski, A. Kuźmińska-Haberla
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-738-8
Liczba stron:122
Format:B5
Okładka:miękka

Finanse, seria Debiuty Studenckie

red. M. Pauka, P. Luty
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-737-1
Liczba stron:132
Format:B5
Okładka:miękka

Bankowość ekologiczna w społecznej odpowiedzialności biznesu. Rola, uwarunkowania i mierniki

Justyna Zabawa
Rok wydania: 2019
ISBN:978-83-7695-742-5
Liczba stron:202
Format:B5
Okładka:twarda
W pracy uwaga została skupiona na obszarze związanym z poszanowaniem zasobów przyrody przez współczesne banki oraz na powiązaniu ich działań z osiąganymi wynikami finansowymi. W bankach działania prośrodowiskowe powinny się wyrażać przede wszystkim uznaniem ryzyka ekologicznego oraz oferowaniem dedykowanych produktów i usług, czyli finasowaniem projektów w tym zakresie. W opracowaniu uporządkowano podstawowe zagadnienia teoretyczne związane z bankowością ekologiczną, dokonano przeglądu standardów raportowania informacji środowiskowych umożliwiających przeprowadzenie oceny badanej aktywności sektora bankowego. Przedstawiono założenia propozycji procedury umożliwiającej pomiar zaangażowania banku w działania prośrodowiskowe oraz wyniki badań odnoszących się do stosowanych przez banki standardów raportowania informacji niefinansowych.

Equity release w finansach gospodarstw domowych osób starszych

Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-740-1
Liczba stron:246
Format:B5
Okładka:miękka
Zakończenie aktywności zawodowej i rozpoczęcie konsumpcji zgromadzonego kapitału z bazowej części systemu emerytalnego niejednokrotnie powoduje spadek poziomu życia w gospodarstwach domowych osób starszych. Dodatkowym źródłem dochodu dla tych gospodarstw może być usługa equity release, pozwalająca na przekształcenie niepłynnego kapitału zakumulowanego w nieruchomości w płynne środki finansowe. Niniejsza książka stanowi kompleksowe, wielopłaszczyznowe ujęcie equity release, wskazując jednocześnie rolę, jaką może odgrywać ta usługa w uzupełnianiu dochodów gospodarstw domowych seniorów. Autorka zaproponowała własną formułę wypłaty świadczeń, dostosowaną do zmieniających się wraz z wiekiem i stanem zdrowia potrzeb gospodarstw domowych osób starszych.

Finansowanie innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii ograniczeń finansowych

Katarzyna Prędkiewicz
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-739-5
Liczba stron:376
Format:B5
Okładka:miękka
Głównym celem publikacji jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu innowacyjność jest czynnikiem utrudniającym pozyskanie finansowania przez działające w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa. W badaniach uwzględniono dwa podejścia opisane w literaturze światowej – bezpośredni pomiar ograniczeń finansowych, opierający się na analizie percepcji kadry zarządczej w zakresie możliwości pozyskiwania finansowania, i pomiar pośredni, polegający na analizowaniu wrażliwości zrealizowanych inwestycji na zmianę dostępnych funduszy wewnętrznych (cash flow). Praca skierowana jest zarówno do przedstawicieli nauki, jak i do podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie polityki proinnowacyjnej oferującej rozwiązania ułatwiające dostęp do źródeł finansowania innowacji dla MŚP.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem