Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Zmiana stawek za publikacje w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Informujemy, że od 15 stycznia 2018 roku obowiązuje Zarządzenie nr 4/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie. Zgodnie z zarządzeniem wszyscy autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty za...

Informacje dla autorów monografii

Zgodnie z decyzją Senackiej Komisji Wydawniczej autor składający do recenzji monografię, która będzie przedstawiona jako osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym, dostarcza do Wydawnictwa: Pismo przewodnie podpisane przez kierownika...

Zamieszczanie materiałów konferencyjnych w Web of Science

9 stycznia 2018 roku Wydawnictwo zorganizowało prezentację, podczas której dr Beata Zmyślona i dr Cyprian Kozyra przedstawili zasady umieszczania materiałów konferencyjnych w Web of Science. Dziękujemy prowadzącym, że zechcieli podzielić się swoją...

System elektronicznego naboru i recenzowania artykułów SENIR

Logowanie do systemu recenzji SENIR https://review.ue.wroc.pl Zakładanie nowego tytułu Prac Naukowych, pobierz formularz SENIR dla autorów, pobierz instrukcję SENIR dla recenzentów, pobierz instrukcję...

Zapowiedzi

Środowiskowy rachunek kosztów cyklu życia produktu Monografie i Opracowania nr 276

Michał Biernacki
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-718-0
Liczba stron:294
Format:B5
Okładka:miękka
Rzeczywisty wpływ nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów na wzrost efektywności polityki zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu można wykazać tylko na podstawie badań empirycznych. Powiązanie modelu środowiskowego rachunku kosztów cyklu życia produktu z innymi technikami oraz dodatkowymi działaniami w ramach jego implementacji oddziałuje przede wszystkim na kierunek i jakość polityki dotyczącej ochrony środowiska, a także na oferowane, bardziej przyjazne środowisku produkty. Książka stanowi całościowe ujęcie prezentowanego modelu ELCC i ma szansę stać się jedną z kluczowych pozycji literaturowych dotyczących tego tematu. Ujęty zakres merytoryczny i kompleksowość opracowania dotyczącego wdrożenia pełnego modelu rachunku ELCC w zakresie założeń, koncepcji i kalkulacji procesów wytwórczych mogą się przyczynić do zwiększenia przystępności i popularyzacji tego obszernego i trudnego systemu rachunku kosztów. Książka ta może się zatem stać przydatną lekturą nie tylko dla środowisk naukowych i studentów, ale także dla przedsiębiorców oraz menedżerów wdrażających systemy zarządzania środowiskowego, zarządzania cyklem życia produktów i zajmujących się planowaniem ekologicznych wyrobów.

PN 497 System zamówień publicznych w Polsce

red. T. Kocowski, J. Gola
Rok wydania:2017
ISSN:1899-3192
Liczba stron:324
Format:B5
Okładka:miękka

Uzdrowiska w zrównoważonym rozwoju regionu dolnośląskiego

S. Czaja, J. Tutaj, A. Becla, N. Andreeva
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-712-8
Liczba stron:192
Format:B5
Okładka:miękka
Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk dolnośląskich w kontekście włączenia ich w regionalną strategię zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono w niej ekonomiczno-społeczne, przyrodniczo-środowiskowe oraz prawno-instytucjonalne uwarunkowania istnienia i działania jedenastu uzdrowisk Dolnego Śląska, a także ich miejsce w rozwoju turystyki zdrowotnej. Praca jest kierowana do studentów i osób zainteresowanych funkcjonowaniem dolnośląskich uzdrowisk i ich przyszłością.

PN 508 Taksonomia 31. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

PN 507 Taksonomia 30. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:246
Format:B5
Okładka:miękka

Społeczeństwo i Ekonomia 2017, nr 2 (8)

Rok wydania:2017
ISSN:2353-8937
Liczba stron:106
Format:B5
Okładka:miękka

Management Sciences 2018, vol. 23, no. 2

Rok wydania:2018
ISSN:2080-6000
Liczba stron:48
Format:A4
Okładka:miękka

Informatyka Ekonomiczna 2017, nr 4(44)

Rok wydania:2017
ISSN:1507-3858
Format:B5
Okładka:miękka

Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona informacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego

Agnieszka Becla
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-711-1
Liczba stron:292
Format:B5
Okładka:miękka
Książka składa się z czterech części, w których omówiono pozyskiwanie informacji, jej wykorzystanie oraz ochronę. W monografii przedstawiono również miejsce sektora informacyjnego w warunkach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Całość rozważań usytuowano w kontekście procesów gospodarowania informacją. Praca ma charakter prolegomeny, może więc służyć wszystkim czytelnikom chcącym pozyskać istotne informacje, a także studentom rozpoczynającym studia nad rolą informacji w procesach gospodarowania w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy.

Wartościowanie efektów środowiskowych inwestycji w niskoemisyjne źródła energii - zastosowanie w wybranych metodach oceny efektywności

Magdalena Ligus
Rok wydania:2018
Format:B5
Okładka:miękka
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem