Rada Wydawnicza

Na podstawie Zarządzenia nr 157/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 16 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji i zasad działania Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu JM Rektor powołał Radę Wydawniczą na kadencję 2020-2024 w następującym składzie:

  • prof. dr hab. Andrzej Bąk – przedstawiciel Wydziału Ekonomii i Finansów 
  • dr hab. Agnieszka Bem – przedstawiciel Wydziału Ekonomii i Finansów  
  • dr hab. Witold Kowal, prof. UEW – przedstawiciel Wydziału Zarządzania
  • prof. dr hab. Kazimierz Perechuda – przedstawiciel Wydziału Zarządzania
  • dr Remigiusz Olędzki – przedstawiciel Wydziału Inżynierii Produkcji
  • dr inż. Łukasz Wilk – przedstawiciel Wydziału Inżynierii Produkcji
  • dr hab. Paweł Kuśmierczyk, prof. UEW – przedstawiciel Szkoły Doktorskiej
  • prof. dr hab. Leszek Patrzałek – redaktor naczelny Wydawnictwa
  • mgr Jolanta Domaradzka – zastępca redaktora naczelnego Wydawnictwa
  • mgr Agnieszka Dramińska – przedstawiciel Biblioteki
29 października 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Wydawniczej, na którym na przewodniczącego Rady został wybrany dr hab. Witold Kowal, prof. UEW.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem