O Wydawnictwie

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczęło działalność w 1955 roku.
Celem Wydawnictwa UEW jest upowszechnianie wyników badań, dorobku naukowo-badawczego i intelektualnego pracowników uczelni polskich i zagranicznych z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych publikacji.

Zakres tematyczny naszych wydawnictw mieści się w dyscyplinach naukowych: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości oraz technologia żywności i żywienia. Rocznie wydajemy ponad 100 tytułów. Są to przede wszystkim monografie, podręczniki akademickie, skrypty oraz czasopisma naukowe. Do studenckich kół naukowych adresowana jest seria Debiuty Studenckie.
W odniesieniu do wszystkich  publikacji stosujemy ustalone procedury recenzowania dzieł naukowych oraz zasady etyki wydawniczej, zgodne z wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE), w celu zapobiegania nieuczciwym praktykom wydawniczym.

Wydawnictwo UEW uzyskało 80 pkt za publikację monografii – zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

W najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji, ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w lipcu 2023 r., znalazły się następujące nasze czasopisma:
Argumenta Oeconomica – 100 pkt
Econometrics Ekonometria – 70 pkt
Financial Sciences Nauki o Finansach – 70 pkt
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – 70 pkt
Biblioteka Regionalisty – 40 pkt
Business Informatics Informatyka Ekonomiczna – 40 pkt
Ekonomia XXI Wieku – 40 pkt
Nauki Inżynierskie i Technologie – 40 pkt
Management Forum – 20 pkt

W działalności Wydawnictwa realizujemy koncepcję otwartej nauki. Nasze publikacje są deponowane
w repozytorium, a wszystkie czasopisma są udostępniane zgodnie z polityką open access.

Dokładamy wszelkich starań, aby wydawane przez nas książki prezentowały wysoki poziom merytoryczny
i edytorski. Doświadczony  i sprawdzony zespół redakcyjny zapewnia staranne opracowanie językowo-stylistyczne i edytorskie,  indywidualny projekt wnętrza oraz okładki, profesjonalny komputerowy skład i formatowanie oraz korektę.

Nasze publikacje zdobywały nagrody w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademię Nauk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Narodowy Bank Polski, Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, Magiel – Niezależny Miesięcznik Studentów SGH.

Nasze wydawnictwa oferujemy w księgarniach naukowych na terenie całego kraju, współpracujemy z czytelnią on-line ibuk.pl oraz platformą ebookpoint.  Sprzedaż wysyłkową prowadzimy za pośrednictwem księgarni internetowej www.ksiegarnia.ue.wroc.pl.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem