O wydawnictwie

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczęło działalność w 1955 roku.
Celem Wydawnictwa UEW jest upowszechnianie wyników badań, dorobku naukowo-badawczego i intelektualnego pracowników uczelni polskich i zagranicznych z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych publikacji.

Zakres tematyczny naszych wydawnictw mieści się w dyscyplinach naukowych: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości oraz technologia żywności i żywienia. Rocznie wydajemy ponad 100 tytułów. Są to przede wszystkim monografie, podręczniki akademickie, skrypty oraz czasopisma naukowe. Do studenckich kół naukowych adresowana jest seria Debiuty Studenckie.
W odniesieniu do wszystkich  publikacji stosujemy ustalone procedury recenzowania dzieł naukowych oraz zasady etyki wydawniczej, zgodne z wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE), w celu zapobiegania nieuczciwym praktykom wydawniczym.

W wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu 2019 r., Wydawnictwo UEW zostało wymienione w grupie wydawnictw na poziomie pierwszym – z liczbą 80 punktów.

W najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji, ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w lipcu 2019 r., znalazły się następujące nasze czasopisma:
Argumenta Oeconomica – 40 pkt, poz. 1736
Biblioteka Regionalisty – 20 pkt, poz. 27941
Ekonometria – 20 pkt, poz. 27942
Informatyka Ekonomiczna – 20 pkt, poz. 27943
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – 20 pkt, poz. 27944

W działalności Wydawnictwa realizujemy koncepcję otwartej nauki. Nasze publikacje są deponowane
w repozytorium, a wszystkie czasopisma są udostępniane zgodnie z polityką open access.

Dokładamy wszelkich starań, aby wydawane przez nas książki prezentowały wysoki poziom merytoryczny
i edytorski. Doświadczony  i sprawdzony zespół redakcyjny zapewnia staranne opracowanie językowo-stylistyczne i edytorskie,  indywidualny projekt wnętrza oraz okładki, profesjonalny komputerowy skład i formatowanie oraz korektę.

Nasze publikacje zdobywały nagrody w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademię Nauk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Narodowy Bank Polski, Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, Magiel – Niezależny Miesięcznik Studentów SGH.

Nasze wydawnictwa oferujemy w księgarniach naukowych na terenie całego kraju, współpracujemy z czytelnią on-line ibuk.pl oraz platformą ebookpoint.  Sprzedaż wysyłkową prowadzimy za pośrednictwem księgarni internetowej www.ksiegarnia.ue.wroc.pl..


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem