Zapowiedzi

Optymalizacja procesów magazynowych - wybrane modele i metody

Grzegorz Tarczyński
Rok wydania: 2019
ISBN:978-83-7695-743-2
Liczba stron:164
Format:B5
Okładka:miękka
Książka porusza tematy związane z problematyką optymalizacji procesów magazynowych w systemach, w których kompletacja odbywa się zgodnie z regułą „człowiek do towaru”. Autor przedstawił oryginalne modele i metody z zakresu badań operacyjnych, które pozwalają na bardziej efektywne przeprowadzenie procesu kompletacji zamówień. Zaprezentował modele programowania liniowego oraz nieliniowego (sprowadzalne do liniowych), algorytm wykorzystujący koncepcję nienadzorowanych sztucznych sieci neuronowych oraz metody oparte na podejściu symulacyjnym. Odwołuje się również do możliwości zastosowania koncepcji programowania dynamicznego, a także metod z zakresu programowania wielokryterialnego w procesie optymalizacji i oceny proponowanych rozwiązań. Monografia przedstawia także modele czasu kompletacji zamówień, zbudowane w oparciu o statystyczne rozkłady prawdopodobieństwa.

Management Sciences 2019, vol. 24, no. 1

Rok wydania: 2019
ISSN:2080-6000
Liczba stron:58
Format:A4
Okładka:miękka

PN 536 Alert dla polityki spójności - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność

red. E. Pancer-Cybulska, E. Szostak
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:188
Format:B5
Okładka:miękka

Kształtowanie się kosztów pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych w świetle dorobku ekonomii dobrobytu (w warunkach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy)

Agnieszka Becla
Rok wydania: 2019
ISBN:978-83-7695-735-7
Liczba stron:356
Format:B5
Okładka:twarda
Informacja, społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wiedzy czy Internet należą do najczęściej używanych obecnie pojęć. Jesteśmy zafascynowani możliwościami Internetu i zasobami dostępnych zbiorów informacji. Chętnie przebywamy w przestrzeni informacyjnej (cyberprzestrzeni). Znacznie rzadziej zastanawiamy się natomiast nad kosztami tego pobytu. Oferowana Czytelnikowi książka pozwala na dokonanie takiej refleksji. Jest jednocześnie źródłem argumentów na rzecz innego podejścia do pozyskania i wykorzystania informacji pochodzących ze źródeł zewnętrznych, nie tylko o charakterze elektronicznym. Czytelnik może dzięki temu odnieść płynące z niej wnioski do własnych zachowań informacyjnych.

Logika dopasowania okazji i strategicznych opcji realnych

Aleksandra Sus
Rok wydania: 2019
ISBN:978-83-7695-736-4
Liczba stron: 220
Format:B5
Okładka:miękka
Planowanie przyszłości przedsiębiorstwa jest klasycznym przywiązaniem do pewnych stałych, gwarantującym stabilizację jego rozwoju. Jeśli organizacja planuje, oznacza to, że poważnie podchodzi do pracowników, do klientów i do konkurencji. Niemniej realizacja planów często jest „zakłócana” sytuacjami, które nie zostały w nich uwzględnione, ale które mogą przynieść firmie korzyści. Te sytuacje to okazje. Istotnym mechanizmem ich identyfikacji są tzw. strategiczne opcje realne. W opracowaniu zdefiniowano podstawowe kategorie teoretyczne związane zarówno z okazjami, jak i z opcjami, a także określono trzy strategiczne logiki dopasowania okazji i opcji: pozycjonowanie, wpływ kompetencji i poszukiwanie szans. Monografię zamykają badania w obszarze identyfikacji wiodącej logiki strategicznej dopasowania okazji i strategicznych opcji realnych we współczesnych przedsiębiorstwach.

Działalność przedsiębiorstwa w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Teoria i praktyka

Hanna Sikacz
Rok wydania: 2019
ISBN:978-83-7695-734-0
Liczba stron:284
Format:B5
Okładka:miękka
W opracowaniu połączono kwestie związane z niefinansowymi wynikami przedsiębiorstw w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego (ESG) oraz zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), rozwoju zrównoważonego (SD), inwestowania społecznie odpowiedzialnego (SRI), a także raportowania informacji niefinansowych. Jest ono skierowane zarówno do przedstawicieli środowiska naukowego, jak i do przedsiębiorców, menedżerów, liderów czy specjalistów zajmujących się CSR i rozwojem zrównoważonym, a także informowaniem otoczenia o wynikach niefinansowych przedsiębiorstwa.

Ekonomia XXI Wieku 2018, nr 3

Rok wydania:2018
ISSN:2353-8929
Liczba stron:110
Format:B5
Okładka:miękka

PN 535 Marketing turystyczny

red. A. Rapacz
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

Informatyka Ekonomiczna 2018, nr 2 (48)

Rok wydania:2018
ISSN:1507-3858
Format:B5
Okładka:miękka

PN 523 Gospodarka światowa XXI wieku - wyzwania i perspektywy

red. B. Drelich-Skulska, M. Domiter, J. Michalczyk
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:456
Format:B5
Okładka:miękka
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem