Zapowiedzi

Ubezpieczenia w zrównoważonej gospodarce

Magdalena Chmielowiec-Lewczuk, Marta Nowak
Rok wydania: 2023
ISBN:978-83-67400-78-7
Liczba stron:134
Format:B5
Okładka:miękka
Problematyka zrównoważonego rozwoju staje się obecnie jednym z najważniejszych tematów podejmowanych w dyskursie naukowym, społecznym, medialnym i politycznym. Cele monografii stanowiły ocena wyzwań, jakie niesie implementacja zasad zrównoważonego rozwoju dla branży ubezpieczeniowej, oraz weryfikacja dostępności i przejrzystości informacji niefinansowych publikowanych przez krajowych ubezpieczycieli. Ukazano szerokie tło etyczne idei zrównoważonego rozwoju w kontekście etyki ogólnej, etyki społecznej i ekofilozofii, uwzględniając kontekst moralny idei sustainability. W książce zaprezentowano najważniejsze regulacje związane ze zrównoważonym rozwojem dotyczące zakładów ubezpieczeń, omówiono rolę, jaką odgrywają zakłady ubezpieczeń w zrównoważonej gospodarce, a także przedstawiono badania jakościowe dotyczące postaw potencjalnych autorów i czytelników raportów niefinansowych wobec idei zrównoważonego rozwoju oraz wobec raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu i raportowania środowiskowego.

Rachunkowość

Michał Biernacki, Robert Kowalak (red.)
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-53-4
Liczba stron:136
Format:B5
Okładka:miękka
Zawarte w zeszycie artykuły poruszają zaledwie część zagadnień dotyczących zmian podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od osób prawnych. Opracowanie zawiera 13 artykułów naukowych przygotowanych przez studentów i studentki naszego Uniwersytetu, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Rzeszowskiej. Tematyka artykułów dotyczy trzech zagadnień: zmian w legislacji podatkowej w Polsce, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej. Przygotowane teksty wiążą się z zainteresowaniami Autorów, są efektem ich przemyśleń na bazie zarówno programu studiów, jak i praktyk zawodowych. Z zaprezentowanych w artykułach treści wynika, że nie ma możliwości oddzielenia od siebie tych trzech obszarów, które się przenikają i wynikają jedne z drugich.Tematyka największej grupy tekstów dotyczy podatków. W opracowaniach omówiono m.in. takie kwestie, jak: zmiany legislacyjne na gruncie VAT, wpływ zmian podatkowych i prawnych na obciążenia fiskalne zakładania działalności gospodarczej oraz fundacji rodzinnej, Krajowy System e-Faktur w ujęciu szans i zagrożeń, polityka Komisji Europejskiej w zakresie podatku od zysków nadzwyczajnych i jego ocena na podstawie przeglądu krajów Unii Europejskiej, mechanizm pay and refund w podatku u źródła dla osób prawnych.

Game Changers in Management

Monika Hajdas M. (ed.)
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67899-10-9
Liczba stron:131
Format:A4
Okładka:miękka
A “game changer” is a metaphor commonly used to describe a broad range of events and phenomena in different fields and domains, from natural disasters, through economic crises, emerging narratives, technological or social innovations to conflicts and political or military interventions. Although precise definitions of a “game changer” vary and its conceptual boundaries remain blurred scholars agree that its main quality is the ability to change the status quo. Management scholars have long been interested in increasing the relevance and impact of their studies by addressing a diverse range of global issues. This aspiration to offer significant and meaningful theoretical, practical and societal contributions has led to the advent of strand of management research related to “grand challenges”. Solving any of these challenges could be a game changer, not only from management studies perspective but also from a wider social standpoint.

Doskonalenie jakości usług przewodnickich w dobie pandemii

Tomasz Lesiów (red.)
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-60-2
Liczba stron:436
Format:B5
Okładka:miękka
W prezentowanej monografii skupiono się na przedstawieniu możliwości doskonalenia jakości pracy przewodnickiej (pilockiej). Książka ma na celu przedstawienie wieloaspektowego podejścia do doskonalenia kompetencji przewodnickich (pilockich) i jego roli w promowaniu turystyki przyjazdowej i wyjazdowej. Ze względu na zmiany społeczno-ekonomiczne będące następstwem pandemii COVID-19 położono nacisk na wskazanie zmian w organizacji ruchu turystycznego i powstanie nowych trendów wynikających z ograniczeń dotyczących przemieszczania się. W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: wiedza żywieniowa dotycząca turystyki, zróżnicowanie możliwości wykorzystania herbaty w turystyce; grzybobranie jako forma sylwaturystyki; ocena jakości sensorycznej i stopnia akceptacji nowych produktów kuchni fusion z kiszonych warzyw i owoców; nanoturystyka – nanomateriały i nanotechnologie w turystyce; różnicowanie możliwości wykorzystania herbaty w turystyce; dostosowania społeczne do potrzeb turystyki dostępnej; witraże wrocławskich kościołów jako produkt turystyczny; barokowe kaplice grobowe i epitafia we wrocławskich kościołach; Wrocław miastem św. Edyty Stein – patronki Europy.

Problemy gospodarki i rynku pracy

Małgorzata Gasz, Adriana Politaj (red.)
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-68-8
Liczba stron:106
Format:B5
Okładka:miękka
Wielopłaszczyznowy charakter publikacji składającej się z 10 artykułów odzwierciedla różne kierunki zainteresowań autorów, którzy szczegółowo omówili następujące zagadnienia: oczekiwania pokolenia Z wobec rynku pracy w zakresie warunków zatrudnienia; praca zdalna jako nowa forma zatrudnienia w Polsce; istota pracy zdalnej ze strony pracownika i pracodawcy; NEET na współczesnym rynku pracy w Unii Europejskiej; nowe i zanikające zawody na współczesnym rynku pracy; wpływ pandemii COVID-19 na zmianę stopy zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej; potencjalne koszty i korzyści przystąpienia Polski do strefy euro; wpływ COVID-19 na rynek pracy w Polsce; czynniki kształtujące popyt na karty płatnicze w Polsce; wpływ COVID-19 na branżę gastronomiczną w Polsce na przykładzie województwa dolnośląskiego w latach 2019-2021.

Reactions of Market Entities to Crisis Situations

Aniela Styś (red.)
Rok wydania: 2023
ISBN:978-83-67400-96-1
Liczba stron:101
Format:A4
Okładka:miękka
In the presented monograph selected important problems related to the perception of crisis situations are considered. These issues are important, as in recent years we have experienced numerous crisis situations in Poland. They have spread over the entire economy, affecting all entities within it. The importance of research on all crisis aspects is due to the fact that it disturbs the equilibrium state and negatively influences the level of safety of both people and the environment. That is why actions to minimize threats are important. These activities aim at the reconstruction of the environment, in the context of perceived economic and social relations, also with considerable support from various stakeholders.

Inscenizacje biznesowe. Modelowanie transferu informacji i wiedzy

Kazimierz Perechuda (red.)
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-72-5
Liczba stron:104
Format:A5
Okładka:miękka
Książka zawiera inscenizacje biznesowe przedstawiające różne sytuacje biznesowe pojawiające się podczas prowadzenia działalności zarządczej, kierowniczej i organizatorskiej. Przede wszystkim skoncentrowano się na identyfikacji problemów klientów i sprzedawców, detekcji przyczyn problemów, a także odkrywaniu i definiowaniu wiedzy niejawnej zorientowanej na rozwiązywanie zaistniałych trudności i konfliktów. Każda inscenizacja, będąca odrębnym rozdziałem książki, stanowi specyficzne narzędzie komunikowania zorientowanego na opierające się na konwertowaniu wiedzy niejawnej w jawną coachowanie biorących w niej udział aktorów organizacyjnych (biznesmenów, menedżerów, handlowców, sprzedawców, klientów i konsumentów), umożliwiające rozwiązywanie doraźnych i długofalowych problemów firmy, zespołów oraz klientów.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem