Program "Wsparcie dla czasopism naukowych"

Miło nam poinformować, że  cztery czasopisma publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zostały zakwalifikowane do programu   „Wsparcie dla czasopism naukowych”, ogłoszonego przez MNiSW. Są to:

1. Biblioteka Regionalisty. Regional Journal
2. Ekonometria. Econometrics
3. Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics
4. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics.

Celem programu jest wsparcie finansowe wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, lecz publikujących artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym. Wsparcie to ma być przeznaczone na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście tych czasopism do międzynarodowego obiegu naukowego. Artykuły naukowe publikowane w tych czasopismach będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej. Czasopisma objęte pomocą w ramach programu zostaną również umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem