Podręczniki, skrypty

Advanced Business Models, ed. Kazimierz Perechuda, Wrocław 2015.

Biernacki Michał (red.), Ewidencja podatkowa mikro- i małych przedsiębiorstw w technice komputerowej, Wrocław 2016.

Borkowska Bożena, Klimczak Bożena, Mikroekonomia. Ćwiczenia, wyd. 10 zaktualizowane i rozszerzone, Wrocław 2015.

Brajer-Marczak Renata, Doskonalenie zarządzania jakością procesów i produktów w organizacjach, Wrocław 2015.

Derlukiewicz Niki, Korenik Stanisław, Miszczak Katarzyna (red.), Gospodarka i polityka regionalna - nowe tendencje, Wrocław 2015.

Ekonomika handlu żywnością i produktami rolnymi, red. Stanisław Urban, Anna Olszańska, Wrocław 2015.

Grzesik Katarzyna, Karaś Mirosław, Decyzje menedżerskie w organizacji, Wrocław 2014.

Informatyka ekonomiczna. Część II. Informatyzacja obiektu gospodarczego, red. Jerzy Korczak, Mirosław Dyczkowski, Barbara Łukasik-Makowska , Wrocław 2013.

Kaczmarczyk Angelika, Kowalak Robert, Piotrowska Katarzyna, Sprawozdawczość i analiza finansowa w przedsiębiorstwach mikro w świetle ustawy o rachunkowości,Wrocław 2016.

Klimczak Bożena, Mikroekonomia, wyd. 9 zaktualizowane i rozszerzone, Wrocław 2015.

Kołakowski Tomasz, Wybrane zagadnienia analizy i oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych, Wrocław 2014.

Kowalska Anna, Olszańska Anna, Urban Stanisław, Marketing produktów spożywczych i gastronomii, Wrocław 2016.

Krupowicz Joanna, Kuropka Ireneusz, Kuziak Katarzyna, Podstawy statystyki i ekonometrii dla finansistów Wrocław 2018.

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, red. Przemysław Skulski, Wrocław 2014.

Łakomiak Aleksandra, Rachunkowość - zasady ogólne. Zbiór zadań, Wrocław 2014.

Łyko Janusz, Algebra liniowa dla ekonomistów, Wrocław 2013.

Łyko Janusz, Arkadiusz Maciuk, Algebra liniowa dla ekonomistów. Ćwiczenia z programem Matlab, Wrocław 2013.

Marciszewska Anna, Projekty w zarządzaniu instytucjami publicznymi, Wrocław 2016.

Michna Zbigniew, Statistics, Wrocław 2014.

Ostasiewicz Katarzyna, Mathematical Statistics, Wrocław 2014.

Perechuda Kazimierz, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, wyd. 3 uzupełnione i rozszerzone, Wrocław 2013.

Planowanie przestrzenne w Europie, red. A. Zakrzewska-Półtorak, Wrocław 2016.

Podstawy rachunkowości, red. Bartłomiej Nita, Wrocław 2015.

Podstawy rachunkowości, red. Bartłomiej Nita, wyd. 2, Wrocław 2016.

Podstawy rachunkowości, red. Bartłomiej Nita, wyd. 3 rozszerzone i zmienione, Wrocław 2017.

Polityka ekonomiczna we współczesnej gospodarce rynkowej, red. Mirosława Klamuy, Ewa Szostak, Wrocław 2016.

Polityka fiskalna w warunkach globalizacji, red. Leszek Patrzałek, Wrocław 2015.

Prawo dla ekonomistów. Podręcznik akademicki, red. Tadeusz Kocowski, Barbara Ćwierz-Matysiak, Katarzyna Marak, Wrocław 2013.

Rachunkowość komputerowa. Sprawozdawczość elektroniczna, red. A. Kasperowicz, Wrocław 2013.

Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów, red. Danuta Sołtys, wyd. 2 poszerzone i zaktualizowane, Wrocław 2014.

Smoluk Antoni, Algebra liniowa, Wrocław 2017.

Smoluk Antoni, Analiza matematyczna, Wrocław 2017.

Sprawozdawczość zarządcza, red. Robert Kowalak, Wrocław 2014.

Strahl Danuta, Sobczak Elżbieta, Markowska Małgorzata, Bal-Domańska Beata, Modelowanie ekonometryczne z Excelem. Materiały pomocnicze do laboratoriów z ekonometrii, wyd. 3, Wrocław 2015.

Teatr organizacji. Scenariusze komunikowania wiedzy, red. Kazimierz Perechuda, Wrocław 2013.

Technologia chemiczna nieorganiczna - wybrane zagadnienia, red. Elżbieta Kociołek-Balawejder, Wrocław 2013.

Technologia chemiczna organiczna - wybrane zagadnienia, red. Elżbieta Kociołek-Balawejder, Wrocław 2013.

Urban Stanisław, Kowalska Anna, Olszańska Anna, Szymańska Joanna, Zarządzanie produktem - problemy teoretyczne i praktyczne, Wrocław 2017.

Woźniczka Jarosław, Hajdas Monika, Kowal Witold, Zarządzanie marketingiem, Wrocław 2014.

Wymiary polityki społecznej, red. Olga Kowalczyk, Stanisław Kamiński, wyd. 2, rozszerzone, Wrocław 2013.

Zadania z chemii ogólnej i analitycznej, red. Teresa Znamierowska, wyd. 5, Wrocław 2013.

Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, red. Ewa Konarzewska-Gubała, wyd. 3, Wrocław 2013.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem