Monografie

45 lat Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 1969-2014,  red. E. Sobczak, Wrocław 2014.

50  lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki. Księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej,
red. Krzysztof Jajuga, Józef Pociecha, Marek Walesiak, Wrocław 2014.

Agrobiznes w teorii i w praktyce. Księga jubileuszowa poświęcona prof. dr hab. inż. dr h.c. Stanisławowi Urbanowi,
red. Anna Olszańska, Wrocław 2014.

Analityka gospodarcza. Odpowiedź na zapotrzebowanie rynku
, red. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Urszula Załuska, Wrocław 2015.

Barabasz Adela, Bełz Grzegorz,  Psychodynamiczna perspektywa zarządzania rozwojem przedsiębiorstwWrocław 2017.

Bąk-Grabowska Dominika, Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnienia, Monografie i Opracowania nr 263, Wrocław 2016.

Bednarek P., Samoocena w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych, Wrocław 2015.

Bełz Grzegorz, Cyfert Szymon, Strategiczna i  organizacyjna odnowa przedsiębiorstwWrocław 2017.

Biblioteka na miarę - przestrzeń, zasoby, usługi, red. Małgorzata Świrad, Barbara Żmigrodzka, Wrocław 2016.

Brach Jarosław, Dostawy ciężarówek dla Sił Zbrojnych RP - wybrane zagadnienia ekonomiczne i techniczne, Wrocław 2015.

Brach J., Nowoczesna europejska ciężarówka wojskowa w przyszłości - implikacje dla Polski, Wrocław 2017.

Brol Marcin, Ekonomiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji, Monografie i Opracowania nr 257, Wrocław 2015.

Chojnacka-Komorowska Anna, Tworzenie systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie. Aspekty funkcjonalne, strukturalne oraz instrumentalne. Monografie i Opracowania 270, Wrocław 2017.

Chorążyczewska Tamara, Wrocław, ulica Komandorska 118/120. Historia pewnego miejsca, Wrocław 2012.

Chorążyczewska Tamara, Wrocław, 118/120 Komandorska StreetThe History of a Certain Place, Wrocław 2014.

Chumiński Jędrzej, Robotnicy polscy 1945-1956. Stary i nowy ośrodek przemysłowyna przykładzie Krakowa i Wrocławia, Wrocław 2015.

Controlling and Knowledge.Shaping an Information Environment in Contemporary Business Organizations, ed. Joanna Dyczkowska, Paweł Kużdowicz, Wrocław 2014.

Czarnecki Leszek, Model DNA firmy, Monografie i Opracowania nr 252, Wrocław 2015.

Czarnecki Leszek, Lider alfa, Wrocław 2018.

Czekała M., Dziwok E., Kośny M., Wójciaczyk W., Wybrane modele matematyczne w ekonomii. Pewność i ryzyko, Wrocław 2016.

Czetwertyński S., Paradoks cenowy produktów wirtualnychWrocław 2017.

Ekonomia - finanse - bankowość. Księga jubileuszowa poświęcona prof. Ewie Bogackiej-Kisiel, red. Jacek Karwowski, Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Wrocław 2016.

Ekonomia, Seria: Debiuty Studenckie, red. Bożena Borkowska, Wrocław 2015.

Financial Systems Stability in Ukraine and Poland, ed. Grażyna Woźniewska, Wrocław 2014.

Głuszczuk D., Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionach Polski, Seria: Monografie i Opracowania nr 262, Wrocław 2015.

Human Resources Management in Corporate Groups, red. Czesław Zając, Dominika Bąk-Grabowska, Agnieszka Jagoda, Wrocław 2015.

Jagoda Agnieszka, Organizacja pracy w przedsiębiorstwie. Identyfikacja, diagnoza, perspektywy, Monografie i Opracowania nr 265, Wrocław 2017.

Jajuga Krztsztof, Feldman Łukasz, Pietrzyk Radosław, Rokita Paweł, Integrated Risk Model in Household Life Cycle, Wrocław 2015.

Jurek Ł., Łączenie pracy zawodowej z opieką nad osobą starszą w Polsce, Wrocław 2016.

Kawka Tomasz, Wynagrodzenia w organizacjach nowej gospodarki. Uwarunkowania, funkcje, konfiguracja, seria: Monografie i Opracowania nr 250, Wrocław 2014.

Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Czy doświadczenia azjatyckie można wykorzystać w warunkach gospodarki polskiej?, red. Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek, Wrocław 2014.

Kociemska Hanna, Partnerstwo publiczno-prywatne w ujęciu heterodoksyjnym, Monografie i Opracowania 271, Wrocław 2017.

Kotapski Roman, Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość, Wrocław 2017.

Kowal Witold, Sprawność organizacji. Emocjonalne, behawioralne i finansowe efekty działań marketingowych w ocenie skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa, Wrocław 2015.

Kowal Witold, Synthetic Organizational Evaluation. Emotional, Behavioural and Financial Effects of Marketing Activities in Effectiveness and Efficiency Evaluation, Wrocław 2015.

Krasiński Marek, Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania, Wrocław 2014.

Krasnodębski Ryszard, Logika języka nauki i jego pogranicze. Język matematyki a język fizyki, Wrocław 2016.

Kurek Robert, Systemy informacyjne nadzoru nad zakładami ubezpieczeń, Monografie i Oprcowania nr 258, Wrocław 2015.

Kwiecień Ilona, Ekonomiczna analiza dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, Monografie i Opracowania nr 253, Wrocław 2015.

Michalska-Dudek Izabela, Kształtowanie lojalności klientów biur podróży, Monografie i Opracowania nr 264, Wrocław 2017.

Morawski M., Pracownik kluczowy w procesie dzielenia się wiedzą. Motywy, warunki, metody, Wrocław 2017.

Organic Food Market in Poland, red. A. Graczyk, K. Mazurek-Łopacińska, Wrocław 2016.

Pancer-Cybulska Ewa, Olipra Łukasz, Cybulski Leszek, Surówka Agata, Transport lotniczy a regionalne rynki pracy w Polsce. The Impact of Air Transport on Regional Labour Markets in Poland, Wrocław 2014.

Piórkowska Katarzyna, Złożoność przywództwa strategicznego w perspektywie mikrofundamentów w zarządzaniu strategicznym. Monografie i Opracowania 272, Wrocław 2017.

Piwoni-Krzeszowska Estera, Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, Monografie i Opracowania nr 249, Wrocław 2014.

Piwowar A., Chemiczna ochrona roślin we współczesnym rolnictwie w perspektywie ekonomicznej i ekologicznej - korzyści, koszty oraz preferencjeMonografie i Opracowania nr 273, Wrocław 2017.

Płachciak Adam, Rozwój zrównoważony w polityce brytyjskiej Nowej Partii Pracy. Monografie i Opracowania nr 254, Wrocław 2015.

Płachciak Adam, Rogala Piotr (red.), Od statystyki do jakości życia. Ksiega jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi BorysowiWrocław 2018.

Początki transformacji energetycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rynku energii odnawialnej, red. Alicja M. Graczyk, Wrocław 2016.

Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, red. E. Nowak, Wrocław 2017.

Rachunkowość, Seria: Debiuty Studenckie, red. Robert Kowalak, Anna Kasperowicz, Wrocław 2016.

Rachunkowość, Seria: Debiuty Studenckie, red. Robert Kowalak, Michał Biernacki, Anna Kasperowicz, Wrocław 2015.

Rojek-Nowosielska Magdalena, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Model - diagnoza - ocena. Monografie i Opracowania 269, Wrocław 2017.

Scheuer Bartosz, Metodologia ekonomii w perspektywie konstruktywistycznej. Monografie i Opracowania nr 255, Wrocław 2015.

Smolbik-Jęczmień Alicja, Kształtowanie własnej kariery zawodowej w kontekście wielopokoleniowości, Monografie i Opracowania 268, Wrocław 2017.

Smoluk Antoni, Siedmiu z ekonometrii. Nauka, historia, anegdoty, Wrocław 2016.

Sobocińska M., Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury, Monografie i Opracowania nr 259, Wrocław 2015.

Społeczeństwo i zmiana. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Zdzisława Pisza, red. O. Kowalczyk, A. Kubów, W. Wątroba, Wrocław 2016.

Sztando Andrzej, Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast, Monografie i Opracowania nr 266, Wrocław 2017.

Szymański P., Standardy wyceny jako sposób poprawy jakości procesu wyceny przedsiębiorstwa, seria: Monografie i Opracowania nr 260, Wrocław 2015.

Ubezpieczenia we współczesnym świecie - problemy i tendencje. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy prof.. Wandy Ronki-Chmielowiec i 10-lecia Katedry Ubezpieczeń, red. Ilona Kwiecień,  Wrocław 2017.

Walesiak Marek, Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, wyd. 2 poprawione i rozszerzone, Wrocław 2016.

Waniowski Paweł, Marketingowe zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie, Monografie i Opracowania nr 248, Wrocław 2014.

Wątroba Wiesław,Transgresje międzypokoleniowe późnego kapitalizmu, Wrocław 2017.

Węgrzyn Grażyna, Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne w zatrudnieniu. Monografie i Opracowania nr 256, Wrocław 2015.

Wierzbiński Marcin, Rachunkowość zarządcza w odnowie modelu biznesowego przedsiębiorstwa, Monografie i Opracowania 267, Wrocław 2017.

Wiszniowski Edward, Rachunkowość w kontrolnej procedurze nielegalnego obrotu pieniężnego, Monografie i Opracowania nr 261, Wrocław 2015.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem