Nagrody, wyróżnienia

Magdalena Sobocińska: Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury, Monografie i Opracowania nr 259, Wrocław 2015
Krzysztof  Jajuga,  Radosław Pietrzyk, Paweł Rokita, Łukasz Feldman, Integrated Risk Model in Household Life Cycle, Wrocław 2015
Estera Piwoni-Krzeszowska: Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, Monografie i Opracowania nr 249, Wrocław 2014
Jarosław Woźniczka, Monika Hajdas, Witold Kowal, Zarządzanie marketingiem, Wrocław 2014
  • nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii,nagroda za najtrafniejszą szatę edytorską na   XXI Wrocławskich Targach Książki, organizowanych przez Politechnikę Wrocławską.
Teresa Orzeszko, Rezerwy na straty kredytowe w bankach – istota i zasady funkcjonowania, Monografie i Opracowania nr 223, Wrocław 2013
Agnieszka Sokołowska, Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa, Monografie i Opracowania nr 232, Wrocław 2013
Edyta Tabaszewska, Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Monografie i Opracowania nr 205, Wrocław 2012
Antoni A. Kamiński,  Michaił Bakunin. Życie i myśl: tom 1. Od religii miłości do filozofii czynu (1814-1848)  i tom 2. Podpalacz Europy (1848-1864), Wrocław 2013
  • wyróżnienie w konkursie na najtrafniejszą szatę edytorską na   XIX Wrocławskich Targach Książki, organizowanych przez Politechnikę Wrocławską.
Wawrzyniec Michalczyk, Ewolucja polityki walutowej w Polsce po roku 1989 w perspektywie przystąpienia do strefy euro, Monografie i Opracowania nr 209, Wrocław 2012
  • główna nagroda w kategorii finanse i bankowość w konkursie organizowanym przez „Magiel. Niezależny Miesięcznik Studentów SGH.
Stanisław Czaja, Czas w ekonomii. Sposoby interpretacji czasu w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej, Wrocław 2011
  • wyróżnienie w kategorii polityka gospodarcza w konkursie organizowanym przez „Magiel. Niezależny Miesięcznik Studentów SGH”,
  • wyróżnienie w konkursie na najtrafniejszą szatę edytorską na   XVIII Wrocławskich Targach Książki, organizowanych przez Politechnikę Wrocławską.
Ekonomia rozwoju, red. Bogusław Fiedor, Karol Kociszewski, Wrocław 2010
Dorota Korenik: O roli służebnej banków komercyjnych, Wrocław 2009
  •  nagroda w kategorii finanse i bankowość w konkursie organizowanym przez „Magiel. Niezależny Miesięcznik Studentów SGH”.
Bożena Borkowska, Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce, Monografie i Opracowania nr 191, Wrocław 2009
  • Nagroda im. Edwarda Lipińskiego;  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem